Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012

Kazalo

3302. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 8608.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) ter 6. in 16. člena Statuta Občine Kostanjevice na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 15. redni seji dne 23. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 2743/2 – pot, v izmeri 259 m2, k.o. Kostanjevica. Predmetna nepremičnina postane s tem sklepom last Občine Kostanjevica na Krki.
2. člen
Lastninska pravica na nepremičnini, parc. št. 2743/2 – pot, v izmeri 259 m2, k.o. Kostanjevica, se po ukinitvi statusa javnega dobra vpiše v korist Občine Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, matična številka 2179903000.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-7/2009(140)
Kostanjevica na Krki, dne 23. oktobra 2012
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost