Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2267. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi
2268. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2269. Odločba o imenovanju Katje Drnovšek Jarc za pomočnico državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2270. Odločba o imenovanju Mateje Klemenc Čeh za pomočnico državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

MINISTRSTVA

2271. Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
2272. Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini
2273. Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v veterinarski medicini
2274. Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali
2275. Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanju veterinarskih zdravil
2276. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja
2277. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ugotavljanju in oceni zdravstvene zmožnosti članov posadke na ladjah
2278. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2279. Sklep o določitvi roka za vključitev Socialno – varstvenega zavoda Dutovlje v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2280. Navodilo o ugotavljanju jezikovne ustreznosti firme pravne osebe zasebnega prava oziroma imena fizične osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, pri vpisu v sodni register ali drugo uradno evidenco

USTAVNO SODIŠČE

2281. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Celju in sodbe Okrožnega sodišča v Celju
2282. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Celju

BANKA SLOVENIJE

2283. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2284. Navodilo o delu skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala
2285. Pravilnik o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine
2286. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2287. Sprememba Statuta Univerze na Primorskem
2288. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Litija

OBČINE

Cerknica

2289. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Cerknica
2290. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica
2291. Pravilnik o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
2292. Sklep o višini tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki
2293. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2294. Sklep o potrditvi tarifnih postavk oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Divača

2295. Odlok o občinskem prazniku, kulturnem dnevu in spominskem dnevu ter o podeljevanju priznanj Občine Divača

Idrija

2296. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka »ZN Industrijska cona Godovič«

Koper

2297. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “KARE OB VZHODNI VPADNICI” v Kopru

Ljubljana

2298. Odlok o določitvi plovbnega režima

Murska Sobota

2299. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Oplotnica

2300. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2006

Slovenj Gradec

2301. Odlok o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

Zagorje ob Savi

2302. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb lokacijskega načrta za bencinski servis v Kisovcu

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

59. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju pri civilnem Globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (GNSS) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Ukrajino (MGNESU)
60. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju pri civilnem Globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (GNSS) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Državo Izrael (MCSESI)
61. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (Projekt avtocest VII – Slovenija) (MGPEIA7)

Ministrstvo za zunanje zadeve

62. Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o presaditvi človeških organov in tkiv in o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino
63. Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega protokola o presaditvi človeških organov in tkiv h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti