Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2006 z dne 23. 5. 2006

Kazalo

2290. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica, stran 5833.

Na podlagi 57. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 7/03) in 18. in 135. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 18. redni seji dne 11. 5. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove za izračun cene ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: ravnanje) za povzročitelje komunalnih odpadkov.
2. člen
Vsi povzročitelji komunalnih odpadkov (v nadaljevanju povzročitelji) so zavezani k plačilu cene za ravnanje. Povzročiteljem ravnanje zaračunava izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: izvajalec).
3. člen
Ravnanje se zaračunava posameznim povzročiteljem mesečno po obračunskih enotah. Cena vključuje naslednje tarifne elemente:
– cena zbiranja in odvoza odpadkov,
– cena odstranjevanja odpadkov.
Cena se lahko izračunava kot upravičena cena, ki vključuje tudi investicije.
4. člen
Obračunske enote so izražene v teži ali volumnu (kg ali m3) odpadkov. Končna cena oziroma seštevek na računu mora biti v eni od obračunskih enot.
Obračunske enote v kg ali m3 so tiste, ki so nedvoumno ugotovljive in je povzročitelj odpadkov znan. Obračun cene za te enote zajema tudi vse ostale stroške ravnanja s komunalnimi odpadki, najmanj pa:
– stroške zbiranja in odvoza,
– stroške ekoloških otokov,
– stroške zbirno-reciklažnih centrov,
– stroške zbiranja nevarnih komunalnih odpadkov,
– stroške zbiranja kosovnih odpadkov,
– stroške obdelave in predelave odpadkov,
– stroške trženja sekundarnih surovin, vključno z izkupičkom od prodaje,
– stroške odstranjevanja.
Stroški, za katere obračunske enote niso nedvoumno in enolično določljive oziroma povzročitelja ni mogoče ugotoviti, se lahko zaračunavajo kot fiksni del stroškov oziroma cene.
5. člen
Cena vključuje redni odvoz odpadkov, 1-krat letno zbiranje nevarnih odpadkov, 1-krat letno zbiranje kosovnih odpadkov, prevzem odpadkov, ki jih dostavijo fizične osebe (gospodinjstva) na odlagališče v količinah do 2 m3 letno.
6. člen
Pri odvozu kosovnih odpadkov izven urnika oziroma programa odvoza kosovnih odpadkov (odvoz na poziv oziroma po naročilu), ki ni zajet v prejšnjem členu, ter drugih odpadkov se cena zaračuna z upoštevanjem dejansko nastalih stroškov povzročitelju ali tistemu, ki se šteje za povzročitelja.
7. člen
Zavezanci za plačilo, ki imajo o odvozu odpadkov z izvajalcem pogodbeno urejeno razmerje, so dolžni plačevati ravnanje v skladu s pogodbo, vendar cena ravnanja za enoto ne more biti nižja, kot je za fizične osebe.
8. člen
Cene ravnanja z odpadki so določene s tarifnimi postavkami za posamezne tarifne elemente oziroma vrste stroškov v skladu s predpisi na področju oblikovanja cen.
Struktura stroškov mora biti prikazana tako, da je za vsak element stroškov mogoče nedvoumno ugotoviti delež v celotnih stroških.
Na novo oblikovane cene (cenik) potrdi občinski svet s sklepom vsakokrat, ko se oblikuje cena.
9. člen
Pri enkratnih uporabah zabojnikov ali vrečk nastane obveznost plačila z nudenjem storitve oziroma ob nakupu vrečke. Tarifna postavka za nakup vrečke je na obračunsko enoto za 15% višja od tarifne postavke pri rednem odvozu.
10. člen
Povzročiteljem, ki v času odvoza po dogovoru z izvajalcem ne dostavljajo zbirnih posod na odjemna mesta in to namesto njih opravi izvajalec, se cena zbiranja in odvoza odpadkov zviša za 15%.
11. člen
Višina tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki potrjuje Občinski svet Občine Cerknica s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu RS.
V cenah ravnanja s komunalnimi odpadki niso upoštevane zakonsko predpisane dajatve.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-16/2005
Cerknica, dne 11. maja 2006
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti