Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

4140. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2002 (RZ2002)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4141. Odlok o razglasitvi Gradu Strmol za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

4142. Sklep o izvedbi ukrepov za odpravo posledic onesnaženja vodovarstvenega območja z nevarnimi snovmi v kraju Kužljevec v Občini Ivančna Gorica

MINISTRSTVA

4143. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko obrobje (2003-2012)
4144. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polje (2002-2011)
4145. Pravilnik o gozdnogospodarske enote Vače (2003-2012)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4146. Splošni akt o načinu vodenja in preverjanja ustreznosti računovodstva izvajalca univerzalne poštne storitve
4147. Splošni akt o ravni dostopne cene univerzalne poštne storitve
4148. Splošni akt o nalepki za prepoved vročanja v predalčnik
4149. Aneks h kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije

OBČINE

Kuzma

4150. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990, 1994 in spremenjenega v letu 1997 za območje Občine Kuzma

Puconci

4154. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Puconci

Radeče

4151. Odlok o grbu in zastavi Občine Radeče

Semič

4152. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Semič - dopolnitev 2003

Šempeter-Vrtojba

4153. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici

Zagorje ob Savi

4155. Program priprave sprememb ureditvenega načrta za območje IGM v Zagorju ob Savi

POPRAVKI

1. Popravek Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2004 (Slovenske Konjice)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti