Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004

Kazalo

4149. Aneks h kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije, stran 11296.

Na podlagi Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo (Uradni list RS, št. 9/98, 4/02) in Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 (Uradni list RS, št. 55/04; v nadaljnjem besedilu: dogovor) pogodbene stranke
– GZS – Združenje kemijske industrije,
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kemijo kot predstavnika delodajalcev in
– ZSSS – KNG – Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije,
– KNSS – Neodvisnost,
– Konfederacija sindikatov 90 kot predstavniki zaposlenih sklenemo
A N E K S
H K O L E K T I V N I P O G O D B I
za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
1. člen
V skladu z dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004–2005 podpisniki določamo enotne usklajevalne zneske za:
                                     SIT
I. skupino dejavnosti iz 1. in 2. točke tarifne priloge v višini    7.800
II. skupino dejavnosti iz 1. in 2. točke tarifne priloge v višini   9.600
III. skupino dejavnosti iz 1. in 2. točke tarifne priloge v višini  13.220
Ti zneski veljajo za redno delo in za poln delovni čas 174 ur mesečno.
2. člen
Usklajevalni zneski iz 1. člena se izplačujejo kot poseben dodatek k izplačanim plačam, od 1. avgusta 2004 dalje. Prvo izplačilo se izvede pri plačah za mesec avgust 2004. Usklajevalni znesek mora biti posebej prikazan v pisnem obračunu plače posameznega zaposlenega in se izplačuje vse dokler se v kolektivni pogodbi dejavnosti ne vključi v sistem plač.
3. člen
Podpisniki soglašamo, da se bomo o povišanju plač za leto 2005 dogovorili potem, ko bodo znani podatki o izplačanih plačah za december 2004.
4. člen
Podpisniki soglašamo, da se lahko pri posameznem delodajalcu opravi še dodatna uskladitev plač iz naslova uspešnosti poslovanja.
5. člen
Aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 8. 2004.
Aneks preneha veljati z dnem njegove vključitve v spremenjeno kolektivno pogodbo dejavnosti.
6. člen
V primeru spora se uporabljajo določbe kolektivne pogodbe dejavnosti.
Ljubljana, dne 9. julija 2004.
Podpisniki:
Predstavnika delodajalcev
GZS – Združenje kemijske industrije
predsednik Upravnega odbora
Marjan Mateta l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije –
Sekcija za kemijo
predsednik odbora sekcije:
Franc Guštin l. r.
Predstavniki zaposlenih
ZSSS-Sindikat kemične, nekovinske
in gumarske industrije
predsednik
Janez Justin l. r.
KNSS Neodvisnost
predsednik
Drago Vidic l. r.
Konfederacija sindikatov 90
predsednik
Ostoja Šokčevič l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 15. 7. 2004 pod zaporedno številko 41/5 in številko spisa 121-03-025/94-14.

AAA Zlata odličnost