Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004

Kazalo

4142. Sklep o izvedbi ukrepov za odpravo posledic onesnaženja vodovarstvenega območja z nevarnimi snovmi v kraju Kužljevec v Občini Ivančna Gorica, stran 11291.

Na podlagi šestega odstavka 28. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o izvedbi ukrepov za odpravo posledic onesnaženja vodovarstvenega območja
z nevarnimi snovmi v kraju Kužljevec
v Občini Ivančna Gorica
I
(1) Na vodovarstvenem območju v kraju Kužljevec v Občini Ivančna Gorica je treba zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi izvesti ukrepe za odpravo posledic onesnaženja v naslednjem obsegu:
– vzpostavitev vzorčevalnih mest onesnaženosti tal,
– glede na dobljene rezultate meritev strojno ročni izkop onesnažene zemljine,
– začasno skladiščenje izkopane zemljine na odlagališču nenevarnih odpadkov,
– obdelava izkopane zemljine in njena končna odstranitev,
– rekultivacija območja,
– monitoring sledljivosti onesnaženja (merno mesto črpališče v Globočcu) in
– izdelava predloga nadomestnega vodnega vira.
(2) Predvideni čas izvajanja ukrepov za odpravo posledic onesnaženja je 6 mesecev.
(3) Izvedbo ukrepov za odpravo posledic onesnaženja zagotovi Drava, Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d., ki kot izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč izvaja naloge čiščenja in preprečevanja onesnaženja površinskih voda in priobalnih zemljišč.
(4) Stroški za izvedbo ukrepov za odpravo posledic onesnaženja se plačajo iz sredstev Agencije Republike Slovenije za okolje za izvajanje javnih gospodarskih služb na področju upravljanja z vodami.
(5) Nadzor nad izvajanjem ukrepov za odpravo posledic onesnaženja zagotovi Agencija Republike Slovenije za okolje.
(6) O izvedenih ukrepih za odpravo posledic onesnaženja pripravi poročilo ministrstvo, pristojno za okolje.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-07/2001-5
Ljubljana, dne 9. avgusta 2004.
EVA 2004-2511-0244
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost