Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004

Kazalo

4140. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2002 (RZ2002), stran 11097.

Na podlagi četrtega odstavka 97. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01 in 30/02) in prvega odstavka 167. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. maja 2004 sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2002 (RZ2002)
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2002.
2. člen
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2002 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Republike Slovenije za leto 2002.
3. člen
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2002 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/03-75/1
Ljubljana, dne 19. maja 2004.
EPA 999-III
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Valentin Pohorec l. r.

AAA Zlata odličnost