Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004, Kazalo


MINISTRSTVA

4899. Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije
4900. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
4901. Seznam standardov katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda s pravilnikom o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4902. Sklep o potrditvi zbirke nalog PROJECT GRAMMAR, zbirka nalog za angleščino v 6.-9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4903. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka VIAGGIO NELLE SCIENZE, Il mondo dei viventi, samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 6. in 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja in biologijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
4904. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka VIAGGIO NELLE SCIENZE, L´uomo, samostojni delovni zvezek za biologijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
4905. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka LIZA IN ETIČNA RAZISKOVANJA, samostojni delovni zvezek za filozofijo kot izbirni predmet v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4906. Sklep o potrditvi atlasa ATLAS SVETA ZA OSNOVNO ŠOLO, atlas za geografijo v 7.-9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4907. Sklep o potrditvi učbenika GIOCO E PARLO...PARLO E GIOCO, učbenik za italijanščino kot drugi jezik v 2. in 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
4908. Sklep o potrditvi učbenika GIROTONDO - L´ITALIANO NEL MONDO, Primo approccio, učbenik za italijanščino kot drugi jezik v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodno mešanem območju Slovenske Istre
4909. Sklep o potrditvi učbenika PARLANDO ITALIANO 1, Libro di testo, učbenik za italijanščino kot izbirni predmet v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4910. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PARLANDO ITALIANO 1, Quaderno di lavoro, delovni zvezek za italijanščino kot izbirni predmet v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4911. Sklep o potrditvi učbenika PARLANDO ITALIANO 2, Libro di testo, učbenik za italijanščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4912. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PARLANDO ITALIANO 2, Quaderno di lavoro, delovni zvezek za italijanščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4913. Sklep o potrditvi učbenika KAJ NAM GOVORIJO UMETNINE, učbenik za izbirni predmet umetnostna zgodovina v 7. ali 8. ali 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4914. Sklep o potrditvi delovnega zvezka VRATA V LIKOVNI SVET 7, delovni zvezek za likovno vzgojo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4915. Sklep o potrditvi delovnega zvezka VRATA V LIKOVNI SVET 7, delovni zvezek za izbirni predmet likovno snovanje I v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4916. Sklep o potrditvi učbenika ELSŐ OLVASÓKÖNYVEM, Olvasókönyv az 1. osztály számára, učbenik (berilo) za madžarščino kot materni jezik v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4917. Sklep o potrditvi delovnega zvezka AZ ÉN ÁBÉCÉM, Olvasókönyv az 1. osztály számára, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4918. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OLVASÁSFÜZET, Irodalmi munkafüzet az 1. osztály számára, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4919. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK 1, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4920. Sklep o potrditvi delovnega zvezka HÉTSZÍNVARÁZS, Munkafüzet a 2. osztály számára, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4921. Sklep o potrditvi učbenika HÉTSZÍNVARÁZS, Olvasókönyv a 2. osztály számára, učbenik (berilo) za madžarščino kot materni jezik v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4922. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NYELVTAN - HELYESÍRÁS MUNKATANKÖNYV 2, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4923. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK 2, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4924. Sklep o potrditvi delovnega zvezka FOGALMAZÁS MUNKAFÜZET 3, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4925. Sklep o potrditvi delovnega zvezka HÉTSZÍNVIRÁG, Munkafüzet a 3. osztály számára, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4926. Sklep o potrditvi učbenika HÉTSZÍNVIRÁG, Olvasókönyv a 3. osztály számára, učbenik (berilo) za madžarščino kot materni jezik v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4927. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NYELVTAN-HELYESÍRÁS MUNKATANKÖNYV 3, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4928. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK 3, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4929. Sklep o potrditvi delovnega zvezka FOGALMAZÁS MUNKAFÜZET 4, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4930. Sklep o potrditvi delovnega zvezka HÉTSZÍNVILÁG, Munkafüzet a 4. osztály számára, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4931. Sklep o potrditvi učbenika HÉTSZÍNVILÁG, Olvasókönyv a 4. osztály számára, učbenik (berilo) za madžarščino kot materni jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4932. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NYELVTAN-HELYESÍRÁSI MUNKATANKÖNYV 4, delovni zvezek zai madžarščino kot materni jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4933. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK 4, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4934. Sklep o potrditvi delovnega zvezka FOGALMAZÁS FELADATGYŰJTEMÉNY 5, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4935. Sklep o potrditvi učbenika IRODALOM, Az általános iskola 5. osztálya számára, učbenik za madžarščino kot materni jezik v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4936. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NYELVTAN-HELYESÍRÁS MUNKATANKÖNYV 5, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4937. Sklep o potrditvi delovnega zvezka FOGALMAZÁS FELADATGYŰJTEMÉNY 6, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4938. Sklep o potrditvi učbenika IRODALOM, Az általános iskola 6. osztálya számára, učbenik za madžarščino kot materni jezik v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4939. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NYELVTAN-HELYESÍRÁS MUNKATANKÖNYV 6, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4940. Sklep o potrditvi zbirke nalog NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 3. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE, 1., 2. in 3. zvezek, zbirka nalog za matematiko v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4941. Sklep o potrditvi zbirke nalog NALOGE ZA PRIPRAVO NA PREVERJANJE ZNANJA OSNOVNOŠOLSKE MATEMATIKE, zbirka nalog za matematiko v 8. razredu osemletnega in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4942. Sklep o potrditvi zbirke nalog VAJE IZ MATEMATIKE ZA 9. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE, zbirka nalog za matematiko v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4943. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka VIAGGIO NELLE SCIENZE, La terra nell´universo, samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
4944. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka VIAGGIO NELLE SCIENZE, La matria e i suoi fenomeni, samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 6. in 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
4945. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4946. Sklep o potrditvi učbenika RAZISKUJEM IN USTVARJAM, učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4947. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka RAZISKUJEM DOMAČI KRAJ, samostojni delovni zvezek za izbirni predmet raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4948. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka SVET IZ BESED 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu devetletnega in 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
4949. Sklep o potrditvi zbirke nalog REŠI ME - REŠIM TE, SLOVENŠČINA 9, zbirka nalog za slovenščino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4950. Sklep o potrditvi učbenika IŠČEMO HIŠICO, berilo za slovenščino kot 2. jezik v 2. razredu devetletne osnovne šole
4951. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka IL CORSO DELLA STORIA 1, Il mondo dalla preistoria alla meta del trecento, samostojni delovni zvezek za zgodovino v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
4952. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka IL CORSO DELLA STORIA 2, Il mondo moderno, samostojni delovni zvezek za zgodovino v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
4953. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka IL CORSO DELLA STORIA 3, Il mondo contemporaneo, samostojni delovni zvezek za zgodovino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
4954. Sklep o potrditvi učbenika DIATONIČNA HARMONIKA 2, učbenik za diatonično harmoniko v 2. razredu osnovnega glasbenega izobraževanja
4955. Sklep o potrditvi zbirke nalog SKLADBICE ZA TROBENTO, zbirka nalog za trobento z zvočnim gradivom
4956. Sklep o potrditvi učbenika VESELA VIOLA, Šola za violo, 1. razred, učbenik za violo v 1. razredu osnovnega glasbenega izobraževanja
4957. Sklep o potrditvi učbenika VESELA VIOLINA, Šola za violino, 1. razred, učbenik za violino v 1. razredu osnovnega glasbenega izobraževanja
4958. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SVET, delovni zvezek za geografijo v 2. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja, smer turistični tehnik
4959. Sklep o potrditvi učbenika PRIMO PIANO SULLA LINGUA, STRUTTURE E VARIETA DELL´ITALIANO, učbenik za italijanščino kot materni jezik v 1.-4. letniku gimnazijskega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
4960. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PRIMO PIANO SULLA LINGUA, TESTI E ABILITA, delovni zvezek za italijanščino kot materni jezik v 1.-4. letniku gimnazijskega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
4961. Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 1, LA LETTERATURA DALLE ORIGINI ALLA FINE DEL QUATTROCENTO, učbenik za italijanščino kot materni jezik v 1. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
4962. Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 2, LA LETTERATURA DEL CINQUECENTO, učbenik za italijanščino kot materni jezik v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
4963. Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 3, LA LETTERATURA DEL SEICENTO, učbenik za italijanščino kot materni jezik v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
4964. Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 4, LA LETTERATURA DEL SETTECENTO, učbenik za italijanščino kot materni jezik v 3. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
4965. Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 5, LA LETTERATURA DELL´ OTTOCENTO, učbenik za italijanščino kot materni jezik v 3. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
4966. Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 6, LA LETTERATURA TRA FIN DE SIÉCLE E PRIMO NOVECENTO, učbenik za italijanščino kot materni jezik v 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
4967. Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 7, LA LETTERATURA TRA LE DUE GUERRE, učbenik za italijanščino kot materni jezik v 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
4968. Sklep o potrditvi učbenika PRISMA 8, LA LETTERATURA DEL SECONDO NOVECENTO, učbenik za italijanščino kot materni jezik v 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
4969. Sklep o potrditvi učbenika BRAVISSIMO, Corso multimedialedi lingua e civilata italiana per stranieri ivelo elementare ed intermedio, učbenik za italijanščino kot tuji jezik in kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
4970. Sklep o potrditvi učbenika L´ITALIANO IN AZIENDA, učbenik za italijanščino kot tuji jezik in kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
4971. Sklep o potrditvi učbenika PROSPECTS, Pre-Intermediate, Student´s book, učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
4972. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PROSPECTS, Pre-Intermediate, Workbook, delovni zvezek za angleščino kot prvi tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
4973. Sklep o potrditvi učbenika PROSPECTS, Intermediate, Student´s book, učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 2. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
4974. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PROSPECTS, Intermediate, Workbook, delovni zvezek za angleščino kot prvi tuji jezik v 2. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
4975. Sklep o potrditvi učbenika IRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY 9, Zbirka umetnostnih besedil, berilo za madžarščino kot materni jezik v 1. in 2. letniku srednjega poklicnega izobraževanja dvojezične srednje šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4976. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9, Munkafüzet, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 1. in 2. letniku srednjega poklicnega izobraževanja dvojezične srednje šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4977. Sklep o potrditvi učbenika MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9, Tankönyv, učbenik za madžarščino kot materni jezik v 1. in 2. letniku srednjega poklicnega izobraževanja dvojezične srednje šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prek­murju
4978. Sklep o potrditvi učbenika IRODALMI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY 10, Zbirka umetnostnih besedil, berilo za madžarščino kot materni jezik v 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja dvojezične srednje šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4979. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 10, Munkafüzet, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja dvojezične srednje šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
4980. Sklep o potrditvi učbenika MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 10, Tankönyv, učbenik za madžarščino kot materni jezik v 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja dvojezične srednje šole na narodno in jezikovno mešanem območju v Prek­murju
4981. Sklep o potrditvi učnega gradiva Osnove strojništva 1

OBČINE

Brežice

4982. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice

Celje

4983. Pravilnik o obračunavanju čiščenja odpadnih voda in grezničnih muljev na čistilnih napravah na območju Mestne občine Celje

Dobrepolje

4984. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Lokacijskega načrta za izgradnjo doma starejših občanov v naselju Videm

Komen

4985. Odlok o skladnosti prostorskih ureditvenih pogojev Občine Komen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Komen

Kranj

4986. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Mestni občini Kranj

Lendava

4987. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2004
4988. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Lendava

Litija

4989. Odlok o organizaciji ter delovanju zaščite in reševanja v Občini Litija
4990. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija
4991. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Občini Litija

Ravne na Koroškem

4992. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne

Rogaška Slatina

4993. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2004
4994. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2005
4995. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina
4996. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini
4997. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005
4998. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v letu 2005
4999. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina
5000. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina
5001. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v Občini Rogaška Slatina

Sveta Ana

5002. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2004
5003. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (pot)
5004. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Sveta Ana

POPRAVKI

1. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Nova šola Brinje, Grosuplje
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti