Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004

Kazalo

4994. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2005, stran 14395.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99) in v skladu z določbami Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), ter 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB1)je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 18. redni seji dne 27. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
letu 2005
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje opremljenosti zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 1. 1. 2005 za območje Občine Rogaška Slatina znaša 162.760 SIT.
2. člen
Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih urejanja in odstotkih od povprečne gradbene cene, določene v prejšnjem členu.
Stavbna zemljišča so razdeljena v tri skupine – območja v skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
Odstotki za posamezna območja znašajo:
– za I. območje     2    %
– za II. območje    1,2    %
– za III. območje   0,9   %.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Rogaška Slatina za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 2005 24.414 SIT za m2 koristne stanovanjske površine in od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe 10.986 SIT za m2 koristne stanovanjske površine,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 13.428 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.
4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se mesečno valorizirajo v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2004 (Uradni list RS, št. 111/03).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati s 1. 1. 2005.
Št. 06202-009-12/2004
Rogaška Slatina, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti