Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004

Kazalo

5004. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Sveta Ana, stran 14400.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02) in v zvezi s 23. členom istega zakona sprejme Občinski svet občine Sveta Ana na 12. redni seji dne 29. 10. 2004
S K L E P
o financiranju političnih strank v
Občini Sveta Ana
I
S tem sklepom se določijo pogoji in obseg financiranja političnih strank iz proračuna Občine Sveta Ana.
II
Stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na zadnjih lokalnih volitvah v občinski svet. Ker se volitve v občinski svet izvajajo po večinskem volilnem sistemu, se število glasov, ki se upošteva kot osnova za izračun višine sredstev določi tako, da se število glasov ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni enoti, deli s številom članom sveta lokalne skupnosti, ki se volijo v tej volilni enoti.
III
Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog občine za to leto.
IV
O višini pripadajočih sredstev za tekoče proračunsko leto, po posameznih strankah, odloči občinska uprava z odločbo, na podlagi podatkov iz uradnih rezultatov zadnjih lokalnih volitev, upoštevajoč podatek o predvideni višini sredstev v proračunu občine za tekoče leto in v skladu z zakonom o političnih strankah in pogoji iz drugega in tretjega člena tega sklepa. Strankam se sredstva dodelijo v enkratnem znesku za celotno leto, na njihove račune, v skladu z veljavnim odlokom o proračunu za tekoče leto, najkasneje do 31. 9. za tekoče leto.
V
Z dnem objave preneha veljati sklep o financiranju političnih strank v Občini Sveta Ana št. 02401-01/03, z dne 21. 2. 2003 (Uradni list RS, št. 28/03).
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02401-01/03
Sveta Ana, dne 29. oktobra 2004.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti