Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004

Kazalo

5003. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (pot), stran 14400.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10//98, 74/98, 59/99 in 70/00) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) ter 14. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup ali najem, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 30/00) je Občinski svet občine Sveta Ana na 12. redni seji dne 29. 10. 2004 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (pot)
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javnega dobra za nepremičnini: parc. št. 185/6, pot v izmeri 23 m2, pripisano pri vl. št. 121 k.o. Krivi Vrh in parc. št. 185/7, pot v izmeri 31 m2, pripisano pri vl. št. 121 k.o. Krivi Vrh. Ti parceli postaneta lastnina Občine Sveta Ana in se odpišeta od zemljiškoknjižnega vl. št. 121 k.o. Krivi Vrh in se za obe parceli odpre nov vložek v isti k.o.
2. člen
Okrajno sodišče v Lenartu, po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastnino Občine Sveta Ana na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41601-001/2004
Sveta Ana, dne 29. oktobra 2004.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost