Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004

Kazalo

4985. Odlok o skladnosti prostorskih ureditvenih pogojev Občine Komen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Komen, stran 14384.

Na podlagi 12., 21. in 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na seji dne 26. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o skladnosti prostorskih ureditvenih pogojev Občine Komen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Komen
1. člen
Do uveljavitve sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev (Uradne objave, št. 28/91 in Uradni list RS, št. 28/95, 50/97, 79/97), skladnih s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana, za območje Občine Komen (Uradni list RS, št. 103/04; v nadaljevanju: prostorski plan Občine Komen) se kot grafični del prostorskih ureditvenih pogojev smiselno uporablja kartografska dokumentacija prostorskega plana Občine Komen v merilu 1:5000.
2. člen
Tekstualni del prostorskih ureditvenih pogojev se smiselno uporablja za vsa poselitvena območja, določena s prostorskim planom Občine Komen, kolikor določbe prostorskih ureditvenih pogojev niso v nasprotju z veljavno prostorsko in gradbeno zakonodajo.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-01/99-166
Komen, dne 26. oktobra 2004.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

AAA Zlata odličnost