Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004

Kazalo

4986. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Mestni občini Kranj, stran 14384.

Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02 in 51/02) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet mestne občine Kranj na 18. seji dne 27. 10. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Mestni občini Kranj
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 47/04), se spremeni naslov pravilnika, tako da se glasi:
»Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov v Mestni občini Kranj«.
2. člen
Spremenijo se tisti členi pravilnika, ki vsebujejo besedo »projekt« v vseh sklanjatvah, in sicer tako, da se beseda »projekt« črta.
3. člen
25. člen pravilnika se uvrsti za 1. členom pravilnika.
3.a člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrednotenje programov, prispelih na javni razpis opravi sedem članska komisija, ki jo s sklepom imenuje Svet mestne občine Kranj tako, da so različne kulturne dejavnosti zastopane čimbolj enakopravno.«
Zadnji stavek 10. člena se glasi: »Predsednika komisije imenuje Svet mestne občine Kranj«.
4. člen
Členi od 26. do 29. se uvrstijo v skupno poglavje 7. »Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu«.
5. člen
V 27. člen pravilnika se doda nova, druga alinea:
»projekte«.
6. člen
V 32. členu pravilnika se črta drugi in tretji stavek prvega odstavka ter celoten drugi odstavek.
Poleg tega se v 32. členu pravilnika v tabeli »Gledališka dejavnost« spremeni število aktivnih članov, in sicer: v veliki skupini v 1. in 2. kategoriji »več kot 25 aktivnih članov«; v srednji skupini v 1. in 2. kategoriji »10-25 aktivnih članov«; v mali skupini v 1. in 2. kategoriji »manj kot 10 aktivnih članov«.
7. člen
V 33. členu se v 1. in 5. vrstici tabele »Gledališke skupine« v oklepaju doda besedilo: »največje število priznanih ponovitev je 20«.
Poleg tega se v 33. členu v zadnji vrstici tabele »Gledališke skupine« v oklepaju doda besedilo: »največje število priznanih priložnostnih nastopov je 10«.
8. člen
V. poglavje »Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih projektov« se črta.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66-0081/2004-47/12
Kranj, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti