Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004

Kazalo

4990. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija, stran 14392.

Na podlagi 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet občine Litija na nadaljevanju 18. redne seje dne 25. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija (Uradni list RS, št. 132/03) se črta tretji odstavek 8. člena.
2. člen
Črta se četrta alinea prvega odstavka 11. člena.
V četrtem odstavku 11. člena se črta besedilo
»iz 12. člena tega odloka«.
3. člen
Tretja alinea drugega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– za površine v uporabi Občine Litija, mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija, javnih zavodov in podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija,«
4. člen
V drugem odstavku 13. člena se doda nova alinea, ki se glasi:
»– za tista nezazidana stavbna zemljišča za katera zavezanec dokaže, da na tem zemljišču ni mogoče pridobiti enega od soglasij potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja.«
5. člen
Za drugim odstavkom 15. člen a se doda novi stavek, ki se glasi:
»Pristojni oddelek občinske uprave vodi evidenco o zbranih sredstvih nadomestila v mestni skupnosti in po krajevnih skupnosti.«
6. člen
V 16. člen u se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Predlog uporabe sredstev iz prejšnjega odstavka pripravi odbor za gospodarjenje z nepremičninami v sodelovanju s svetom predsednikov mestne skupnosti Litija in predsedniki krajevnih skupnosti.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
7. člen
V tretjem odstavku 19. člena se doda novi stavek, ki se glasi:
»Plačilo nadomestila iz prejšnjega odstavka lahko zavezanec poravna v največ štirih letnih obrokih od sprejetja občinskega prostorskega reda.«.
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan.
Št. 462-171/2003
Litija, dne 25. oktobra 2004.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost