Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4770. Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike Programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD)
4771. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Celje zahod, povezovalno cesto in oskrbni center Lopata
4772. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarin za mineralna olja in plin

BANKA SLOVENIJE

4773. Sklep o spremembi sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
4774. Sklep o spremembi sklepa o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora in pavšalnih stroških nadzora

OBČINE

Laško

4775. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o članarini Lokalne turistične organizacije Laško
4776. Program priprave odloka o ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4

Osilnica

4777. Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica za leto 2001

Radeče

4778. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče, p.o., v Javno podjetje Komunala Radeče, d.o.o.

Sežana

4779. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
4780. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem
4781. Odlok o ureditvenem načrtu za območje UC 2 - Sežana center 2 v Sežani
4782. Odlok o oglaševanju v Občini Sežana
4783. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2001
4784. Sklep o določitvi vrste in obsega storitev za dodelitev koncesije za izvajanje programa pomoč družini na domu

Šentjernej

4785. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2000
4786. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Šentjernej v letu 2001
4787. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Škofljica

4788. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica

Trebnje

4789. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2000

Tržič

4790. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta 26 S3 - Senično - "Podovnca"
4791. Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Tržič
4792. Sklep o razveljavitvi sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena - nogometno igrišče na Ježah
4793. Sklep o razveljavitvi sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena - igrišče pri Domu KS Brezje
4794. Sklep o razveljavitvi sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena - dvorana za namizni tenis na Brezjah pri Tržiču

Veržej

4795. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Veržej
4796. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2001
4797. Spremembe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4798. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990 za območje Občine Veržej

Videm

4799. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Videm za leto 2000

Žirovnica

4800. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2000
4801. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Žirovnica
4802. Sklep o imenovanju članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Žirovnica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti