Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000

Kazalo

4772. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarin za mineralna olja in plin, stran 11751.

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98 in 57/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarin za mineralna olja in plin
1. člen
V uredbi o določitvi zneska trošarin za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št. 51/99, 88/00 in 95/00) se v 1. točki 1. člena spremeni znesek trošarine za motorni bencin iz tarifnih oznak 2710 00 260, 2710 00 340 in 2710 00 360, 2710 00 270, 2710 00 290 in 2710 00 320 (za 1000 litrov), in znaša za:
1.1. osvinčeni bencin in letalski bencin   72.340 tolarjev
1.2. neosvinčeni bencin           62.240 tolarjev
2. člen
Proizvajalec in uvoznik mineralnih olj in plinov iz prejšnjega člena plačata trošarino v skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih sprostita v porabo od vključno 12. 12. 2000 dalje. Obračun trošarine za davčno obdobje oktober 2000 predložijo trošarinski zavezanci na dveh ločenih obrazcih TRO-MOP, in sicer za mineralna olja in plin, dana v porabo od 1. do vključno 11. decembra 2000 in od 12. do 31. decembra 2000. Vsak obračun trošarine se plača posebej.
Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98 in 57/99) mora na dan 12. 12. 2000 opraviti popis zalog motornega bencina iz 1.1. in 1.2. točke prejšnjega člena, po vrstah, vrednosti in količinah ter obračun razlike med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po vrstah motornega bencina). Zapisnik o popisu zalog in obračun mora predložiti najpozneje 15. dan po opravljenem popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež zavezanca. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k tej uredbi in je njen sestavni del.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najkasneje do 31. januarja 2001 plačati razliko v trošarini, in sicer v skladu s petim odstavkom 7. člena odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99, 110/99 in 37/00) v dobro računa: trošarina od mineralnih olj in plina. Poleg številke vplačilnega računa se na nalogu za prenos navede tudi modul 05 in številko sklica odobritve: davčna številka plačnika – 122000.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-12/2000-2
Ljubljana, dne 11. decembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti