Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000

Kazalo

4775. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o članarini Lokalne turistične organizacije Laško, stran 11754.

Na podlagi 11. do 20. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 2. člena odredbe o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 14. redni seji dne 22. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o članarini Lokalne turistične organizacije Laško
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o članarini Lokalne turistične organizacije Laško (Uradni list RS, št. 68/00 – v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki glasi:
Člani se zaradi različne stopnje razvitosti turizma, glede na lokacijo opravljanja dejavnosti, razvrščajo v 2 območji:
1. območje: kraj Laško in Rimske Toplice    - s faktorjem 1,
2. območje: ostali kraji                 - s faktorjem 0,75.
3. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen, tako da glasi:
Članarina se odmerja vnaprej.
Plačuje se v enem znesku, in sicer do 31. oktobra leta, za katerega je odmerjena članarina.
4. člen
V 5. členu se spremeni drugi odstavek in doda tretji odstavek, tako da glasi:
Občina Laško posreduje pristojnemu davčnemu organu podatke iz prejšnjega odstavka tega člena najkasneje do 31. marca v letu, za katerega se določa članarina.
Če član ne plača članarine v predpisanem roku, se članarina prisilno izterja v skladu s prvim in drugim odstavkom 20. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98).
5. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki glasi:
Članu, ki Občini Laško ne sporoči vseh podatkov v skladu s prvim odstavkom 5. člena odloka, se članarina določi v točkah za 1. skupino dejavnosti iz 2. člena in po šesti alinei 3. člena odloka, ali pa se izračun višine članarine določi po kriterijih odloka, v skladu s podatki iz obstoječih podatkovnih baz.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka o članarini Lokalne turistične organizacije Laško začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33301-11/00
Laško, dne 22. novembra 2000.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti