Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2000 z dne 11. 12. 2000

Kazalo

4800. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2000, stran 11781.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na seji dne 26. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2000 (Uradni list RS, št. 111/99) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Bilanca prihodkov in odhodkov obsega planirane prihodke v višini 358,749.000 SIT in odhodke v višini 413,831.000 SIT. Primanjkljaj plana prihodkov in odhodkov znaša 55,082.000 SIT.
Račun finančnih terjatev in naložb zajema predvidena prejeta vračila danih posojil v višini 1,500.000 SIT in dana posojila v višini 0 SIT. Razlika med danimi in prejetimi posojili znaša 1,500.000 SIT.
Račun financiranja obsega odplačila posojil v višini 770.000 SIT. Neto zadolževanje proračuna znaša -770.000 SIT.
Zmanjšanje sredstev na računu proračuna za leto 2000 v višini 54,352.000 SIT bo pokrito iz sredstev na računu iz preteklih let.
2. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
Za financiranje investicij v infrastrukturne objekte se občina v letu 2000 ne bo zadolževala.
3. člen
Splošni in posebni del proračuna sta sestavna dela tega odloka.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/99
Žirovnica, dne 26. oktobra 2000.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti