Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

112. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

166. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 1994 izdajajo priložnostni kovanci
167. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o preoblikovanju poslovnih enot ter o načinu in pogojih preoblikovanja

Sklepi

168. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Hamburgu
169. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Hamburgu
170. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Bejrutu
171. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Bejrutu
172. Sklep o zagotavljanju namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji
173. Sklep o uskladitvi družbenih pomoči otrokom

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

113. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
114. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije novembra 1993, višini neto in bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v obdobju september-november 1993, višini povprečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v obdobju december 1992-november 1993 in indeks povprečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v obdobju december 1992-november 1993
115. Seznam gotovih zdravil, za katera je bilo od 23. 10. 1993 do 17. 12. 1993 dano dovoljenje, da smejo v promet
116. Dopolnitev seznama gotovih zdravil, za katera je bilo od 19. junija 1992 do 17. decembra 1993 dano dovoljenje, da smejo v promet (Uradni list RS, št. 46/92, 59/92, 19/93, 36/93, 40/93 in 64/93)
117. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 1993
118. Koeficienti rasti cen
174. Količnik za določitev osnove za davek od osebnih prejemkov od pokojnin

USTAVNO SODIŠČE

121. Sklep o nesprejemu pobude za oceno sklepov državnega sveta
122. Odločba o ugotovitvi, da določbe 1. in 3. odstavka 57. člena, 1. odstavka 58. člena, 59. člena, 61. člena, 62. člena, 64. člena in 68. člena Zakona o zadrugah in določba 3. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah niso v neskladju z ustavo in mednarodnim paktom o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah

BANKA SLOVENIJE

119. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
120. Pravilnik o načinu obračuna stroškov nadzora v bankah in hranilnicah

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

123. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju september-november 1993
124. Kolektivna pogodba dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji

OBČINE

Brežice

126. Odlok o začasnem financiranju javne porabe občine Brežice v letu 1994
127. Odlok o določanju najemnin
128. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Radia Brežice
129. Sklep o ukinitvi bivše poti kot javno dobro v k.o. Kapele

Idrija

130. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu in denarju na območju vaške skupnosti Gorje

Jesenice

131. Sklep o dajanju soglasja k cenam
132. Odredba o določitvi najvišjih cen

Kamnik

133. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi najvišjih cen

Kranj

134. Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje
135. Sklep o vrednosti točke za določitev višine komunalnih taks
136. Sklep o drugi uskladitvi skupnega obsega javne porabe in bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine Kranj za leto 1993
137. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna v letu 1994

Krško

138. Sklep o javni razgrnitvi: - osnutka odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje v Koprivnici- - osnutka odloka o zazidalnem načrtu bencinskega servisa Spodnji Grič Krško- - osnutka odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Krško

Lenart

139. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Lenart v prvem trimesečju 1994
140. Odredba o izvajanju kontumaca psov in mačk ter drugih preventivnih ukrepov zaradi zatiranja in preprečevanja širjenja stekline na območju občine Lenart

Lendava

141. Sklep o povišanju vrednosti točke v taksnih tarifah, ki so sestavni del Odloka o komunalnih taksah v občini Lendava (Ur. l. RS, št. 34/91)

Ljubljana

125. Sklep o valorizaciji cen geodetskih storitev

Ljubljana-Šiška

142. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 6 Stanežiče-Vižmarje za območji urejanja ŠO 6/1 Šentvid in ŠP 6/1 Športoprema

Murska Sobota

143. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Martjanci - naselje Krnci

Novo mesto

144. Sklep o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna v obdobju januar-marec 1994
145. Odredba o dajanju soglasja k cenam

Slovenj Gradec

146. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

147. Odlok o spremembi odloka o gospodarjenju z javnimi potmi
148. Odlok o spremembi odloka o vzdrževanju čistoče na javnih površinah
149. Odlok o spremembi odloka o pokopališkem redu na območju občine Slovenska Bistrica
150. Odlok o spremembi odloka o zimski službi v občini Slovenska Bistrica
151. Odlok o spremembi odloka o dobavah in odjemu pitne vode na območju občine Slovenska Bistrica
152. Odlok o spremembi odloka o hišnem redu
153. Odlok o spremembi odloka o načinu in pogojih odlaganja gnojevke iz živinorejskih objektov na določenih območjih v občini Slovenska Bistrica
154. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Slovenska Bistrica
155. Odlok o spremembi odloka o urejanju vinotočev v občini Slovenska Bistrica
156. Odlok o spremembi odloka o urejanju kmečkega turizma
157. Odlok o spremembah odlokov o ureditvi nekaterih vprašanj s področja gospodarskih dejavnosti v občini Slovenska Bistrica
158. Odlok o spremembi odloka o poslovnem času
159. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Slovenska Bistrica v letu 1994
160. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi plakatiranja v občini Slovenska Bistrica

Šmarje pri Jelšah

161. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjske lekarne

Trebnje

162. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna občine Trebnje v prvem trimesečju 1994
163. Sklep o soglasju k statutarnem sklepu Zgodovinskega arhiva Ljubljana
164. Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam statuta Osnovne šole Mirna

Vrhnika

165. Odlok o začasnem financiranju javne porabe občine Vrhnika v prvem trimesečju leta 1994

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti