Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994

Kazalo

138. Sklep o javni razgrnitvi: - osnutka odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje v Koprivnici- - osnutka odloka o zazidalnem načrtu bencinskega servisa Spodnji Grič Krško- - osnutka odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Krško, stran 157.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in RS, št. 26/90), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 72. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS. št. 3/90) je Izvršni svet Skupščine občine Krško na svoji seji dne 18. 1. 1994 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi:
– osnutka odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje v Koprivnici;
– osnutka odloka o zazidalnem načrtu bencinskega servisa Spodnji Grič Krško;
– osnutka odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Krško
I
Javno se razgrne:
– osnutek odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje v Koprivnici;
– osnutek odloka o zazidalnem načrtu bencinskega servisa Spodnji Grič Krško;
– osnutek odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Krško.
II
Dokumentacija pod I. točko bo javno razgrnjena v prostorih Sekretariata za razvoj, urejanje prostora, varstvo okolja in upravne zadeve občine Krško, Savaprojekta Krško, Krajevne skupnosti Koprivnica in Krajevne skupnosti Krško.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
V času javne razgrnitve lahko k osnutkom podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Sekretariatu za razvoj, urejanje prostora, varstvo okolja in upravne zadeve občine Krško.
IV
V času javne razgrnitve bodo izvedene javne razprave. ki jih organizirata Krajevna skupnost Koprivnica in Krajevna skupnost Krško, Sekretariat za razvoj, urejanje prostora, varstvo okolja in upravne zadeve občine Krško pa pri tem zagotovi potrebno strokovno pomoč.
Po preteku javne razgrnitve bo vse pripombe in predloge pregledal Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja pri Izvršnem svetu Skupščine občine Krško, ki pripravi predlog stališč do vseh v času javne razgrnitve podanih pripomb in predlogov.
V
Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov na izvršnem svetu, bodo osnutki pod I. točko dopolnjeni, nakar jih bo Izvršni svet podal Skupščini občine Krško v obravnavo in sprejem.
VI
Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5-352-13/93
5-352-14/92
5-352-1/94
Krško, dne 18. januarja 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Krško
Herman Kunej, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti