Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994

Kazalo

120. Pravilnik o načinu obračuna stroškov nadzora v bankah in hranilnicah, stran 126.

V. skladu z 58. členom Zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-1, 38/92 in 46/93) in z 12. točko Sklepa o kontroli poslovanja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 55/92) ter na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1) izdaja guverner Banke Slovenije
PRAVILNIK
o načinu obračuna stroškov nadzora v bankah in hranilnicah
1. Ta pravilnik ureja način in postopek obračuna stroškov nadzora v bankah in hranilnicah, kadar se pri kontroli ugotovijo nepravilnosti.
2. V primeru ugotovljenih nepravilnosti pri kontroli poslovanja je banka oziroma hranilnica dolžna poravnati Banki Slovenije stroške, ki jih odmeri Banka Slovenije.
3. Kriteriji za odmero stroškov nadzora so:
a) višina neposrednih stroškov nadzora, ki vsebuje:
- bruto osebne dohodke kontrolorjev v času kontrole,
– prispevke v breme Banke Slovenije in
– materialne stroške v zvezi z delom v času kontrole, in
b) posredni stroški nadzora, ki so odvisni od vrste, obsega in pomembnosti ugotovljenih nepravilnosti, odmerijo pa se v višini 0,01% od zneska tehtane rizične aktive banke, izračunane v skladu s sklepom o načinu izračuna kapitalske ustreznosti bank in hranilnic. Kot osnova za odmero se šteje znesek tehtane rizične aktive banke, ugotovljen po zadnjem predloženem poročilu Banki Slovenije.
4. Znesek stroškov nadzora je sestavni del zapisnika o opravljeni kontroli, pri čemer se v samem zapisniku opozori banko oziroma hranilnico, da se rok za plačilo teh stroškov določi naknadno.
5. Če banka oziroma hranilnica v odgovoru na zapisnik utemeljeno ugovarja ugotovitvam o nepravilnostih, jo Banka Slovenije lahko oprosti plačila stroškov nadzora.
Obvestilo o tem pošlje Banka Slovenije banki oziroma hranilnici v prilogi k sklepu o ustavitvi postopka kontrole v banki oziroma hranilnici.
6. Če Banka Slovenije banke oziroma hranilnice ne oprosti plačila stroškov nadzora, se v zahtevi za sprejem določenih aktivnosti za odpravo ugotovljenih nepravilnosti v banki oziroma hranilnici med drugimi zahtevami postavi tudi zahteva za plačilo stroškov nadzora in določi rok (osem dni) za plačilo teh stroškov, obenem pa se banki oziroma hranilnici pošlje račun za plačilo stroškov nadzora.
7. Če banka oziroma hranilnica ne sprejme ali ne izvrši točke iz zahteve za sprejem določenih aktivnosti za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, s katero se zahteva plačilo stroškov kontrole, se v izreku odločbe, s katero se banki oziroma hranilnici naloži določene aktivnosti za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, zahteva tudi plačilo stroškov, pri čemer se banko oziroma hranilnico opozori, da je ta odločba izvršilni naslov.
8. Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Banka Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti