Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994

Kazalo

131. Sklep o dajanju soglasja k cenam, stran 154.

Izvršni svet Skupščine občine Jesenice je na 121. seji z dne 10. 1. 1994 na podlagi 3. člena Zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91), 1. člena Uredbe o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 15/93) in 153. člena Statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/82 in 1/85) sprejel
SKLEP
o dajanju soglasja k cenam
1. člen
Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela (v nadaljevanju: zavezanci) smejo povečati cene svojih storitev na podlagi soglasja Izvršnega sveta Skupščine občine Jesenice (v nadaljevanju: izvršni svet).
Določba prvega odstavka tega člena se nanaša na naslednje storitve:
– dejavnost zavodov za dnevno bivanje otrok (VVO – otroški vrtci, jasli),
– socialno delo – v delu, ki se nanaša na osebno pomoč in pomoč družini na domu.
2. člen
Zavezanci predložijo zahtevo za soglasje k cenam s podrobnejšo utemeljitvijo (normativi, struktura cene, podatki o ekonomskem položaju,...) Sekretariatu za gospodarstvo in negospodarstvo občine Jesenice (v nadaljevanju: sekretariatu).
3. člen
Če zahteva za soglasje ne vsebuje dovolj podatkov, lahko v skladu z določili 2. člena Uredbe o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti, sekretar sekretariata zahteva dopolnitev v roku 10 dni od prejema vloge za izdajo soglasja.
Če zavezanci v roku 8 dni po prejemu obvestila za dopolnitev vloge ne pošljejo ustrezne dopolnitve, izvršni svet vlogo zavrne. Izvršni svet odloči o soglasju najkasneje v 30 dneh po prejemu popolne vloge zavezancev.
4. člen
Zavezanci morajo cene objaviti na krajevno običajen način.
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 382-02/93
Jesenice, dne 10. januarja 1994.
Predsednica
Izvršnega sveta
Skupščine občine Jesenice
Rina Klinar, dipl. soc. I. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti