Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994

Kazalo

130. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu in denarju na območju vaške skupnosti Gorje, stran 153.

Na podlagi 7. in 8. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77, 25/85, 18/88 in 8/90), drugega člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), so. krajani vasi Gorje na seji vaške skupnosti dne 5. 1. 1994 sprejeli
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu in denarju na območju vaške skupnosti Gorje
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu in denarju za izgradnjo vodovodnega omrežja in rekonstrukcijo vodnega zajetja za potrebe krajanov vaške skupnosti Gorje.
2. člen
Skupna vrednost investicije znaša 7,4 mio SIT, od tega zneska bo iz krajevnega samoprispevka zagotovljeno 2 mio SIT, preostali, del pa bodo krajani prispevali z delom in s pomočjo širše družbene skupnosti.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 6. 2. 1994 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih bo določila volilna komisija Krajevne skupnosti Gorje-Poče-Trebenče.
4. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje treh let in sicer od 1. 3. 1994 do 28. 2. 1997.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku za vas Gorje ter vsi krajani, ki še niso vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa zaposleni in prejemajo osebni dohodek.
6. člen
Krajevni samoprispevek plačujejo krajani po naslednjem:
– delavci od mesečnega neto OD oziroma nadomestila OD ter izplačil po pogodbah o delu – po stopnji 1%
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od neto zavarovalne osnove – po stopnji 1%
– upokojenci od mesečnih pokojnin – po stopnji 1%
– krajani, iz kmetijske dejavnosti, od katastrskega dohodka – po stopnji 3%
– krajani zaposleni v tujini – po stopnji 1% od povprečnega slovenskega neto OD
– krajani od posameznega dohodka od avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav – po stopnji 1%
7. člen
Samoprispevek v delu bodo dolžni izpolniti dela zmožni krajani vaške skupnosti Gorje po naslednjem razporedu:
– skupna gospodinjstva na hišnih številkah Gorje 1, 2 in 3     po 350 ur
– skupna gospodinjstva na hišnih
številkah Gorje 18, 20, 21, 22 in 22a               po 182 ur
– skupna gospodinjstva na hišnih številkah
Gorje 3a, 8, 12, 14, 14a, 15, 17, 21a, 23, 26 in 31        po 150 ur
– skupna gospodinjstva na hišnih številkah Gorje 5, 9 in 25     po 80 ur
– skupna gospodinjstva na hišnih številkah Gorje 7 in 13      po 40 ur
– skupno gospodinjstvo na hišni številki Gorje 24           172 ur
– skupno gospodinjstvo na hišni številki Gorje 4            90 ur
– skupno gospodinjstvo na hišni številki Gorje 6            50 ur
– skupno gospodinjstvo na hišni številki Gorje 11           10 ur
Delovna obveznost krajevnega samoprispevka se izpolni po posebnem razporedu, ki ga pripravi gradbeni odbor, lahko pa se poračuna tudi v SIT po protivrednosti 7 DEM za uro.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pravic, od invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih ter civilnih invalidih vojne, pokojnin z varstvenim dodatkom, od štipendij študentov ter nagrad, ki jih študentje prejemajo na proizvodnem delu oziroma delovni praksi.
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni krajani, ki prejemajo osebni dohodek iz delovnega razmerja, ki ne presega 50% povprečnega OD delavca zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo leto. Upokojenci, katerih pokojninski prejemki ne presegajo zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, ki ga določi SP1Z za tekoče leto.
Zavezanci samoprispevka v delu ne morejo biti noseče žene, in matere, ki imajo otroke do 7. let, krajani, ki so zaradi bolezni in invalidnosti nesposobni za delo, otroci do 15. leta starosti, ter moški stari nad 60 in ženske stare nad 55 let.
9. člen
Na podlagi stopenj v 6. členu tega sklepa bo zbranih predvidoma 2 mio SIT sredstev, ki se bodo porabila po posebnem programu za namene iz prvega člena tega sklepa.
10. člen
Za pravilno in namensko uporabo sredstev krajevnega samoprispevka po programu, odgovarja gradbeni odbor vaške skupnosti Gorje, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča krajanom enkrat letno na zboru.
Sredstva zbrana s samoprispevkom so strogo namenska in se lahko uporabljajo izključno v namene iz 1. člena tega sklepa.
Sredstva se bodo zbirala na posebnem računu vaške skupnosti Gorje.
11. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja krajevnega samoprispevka pri izplačevalcu dohodka izvaja finančna služba v podjetjih, SPIZ Republike Slovenije ter Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Idrija.
12. člen
Referendum vodi volilna komisija v KS Gorje-Poče-Trebenče, ki jo imenuje svet KS Gorje-Poče-Trebenče po predpisih, ki veljajo za volitve.
13. člen
Na referendumu se glasuje z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
 
Krajevna skupnost Gorje-Poče-Trebenče Vaška skupnost Gorje
 
                 GLASOVNICA
za referendum dne 6. 2. 1994 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in
delu za obdobje od 1. 3. 1994 do 28. 1. 1997 za območje vaške skupnosti Gorje
z naslednjim programom:
– izgradnja vodovodnega omrežja in rekonstrukcija vodnega zajetja za potrebe
krajanov vaške skupnosti Gorje.
Program investicije je bil sprejet, na zboru krajanov vaške skupnosti v letu
1993.
 
                  GLASUJEM
              ZA        PROTI
 
Glasujete tako, da zaokrožite besedo "ZA", če se strinjate z uvedbo krajevnega
samoprispevka, oziroma besedo "PROTI" če se s samoprispevkom ne strinjate.
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Gorje, dne 13. januarja 1994.
Predsednik
vaške skupnosti Gorje
Viktor Kranjc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti