Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994

Kazalo

121. Sklep o nesprejemu pobude za oceno sklepov državnega sveta, stran 126.

Ustavno sodišče je na seji dne 2. 12. 1993 obravnavalo pobudo dr. Franceta Bučarja in drugih iz skupine poslancev državnega zbora in
sklenilo:
Ustavno sodišče pobude ne sprejme in ne začne postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa državnega sveta Republike Slovenije o profesionalnem opravljanju funkcije predsednika državnega sveta z dne 15. 1. 1993 in sklepa istega organa o začasnih kriterijih za izplačevanje nadomestila dela plače ter povračila stroškov za nepoklicno opravljanje funkcije v državnem svetu Republike Slovenije in plače za poklicno opravljanje funkcije predsednika in sekretarja državnega sveta z dne 2. 2. 1993 (Uradni list RS, št. 8/93).
Obrazložitev
Pobudniki predlagajo, naj ustavno sodišče oceni skladnost določb v izreku tega sklepa navedenih sklepov državnega sveta, po katerih predsednik tega organa funkcijo opravlja poklicno in za to delo prejema plačo. Pobudniki navajajo, da je takšna ureditev v neskladju z 62. členom zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92). Svoj pravni interes utemeljujejo s svojo funkcijo poslanca v državnem zboru.
Ustavno sodišče pobude ni sprejelo, ker je ugotovilo, da za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanih sklepov državnega sveta ni pristojno.
Po 160. členu ustave je ustavno sodišče med drugim pristojno odločati o skladnosti zakonov z ustavo, o skladnosti podzakonskih predpisov in predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakoni in o skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil-, z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi. Glede na pristojnosti državnega sveta, ki so določene v 97. členu ustave, izpodbijana sklepa nista predpisa, niti se ne uvrščata med splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil. Ker nista predpisa, nimata pravnih učinkov in zato ne zavezujeta državnih organov. Vprašanja, ki jih urejata so zakonska materija.
Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in 1. in 6. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) v sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki: dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno. K sklepu je dal pritrdilno ločeno mnenje sodnik Krivic.
Št. U-I-71/93-14
Ljubljana, dne 2. decembra 1993.
Predsednik
dr. Peter Jambrek

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti