Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994

Kazalo

132. Odredba o določitvi najvišjih cen, stran 155.

Izvršni svet SO Jesenice je na 121. seji z dne 10. 1. 1994 na podlagi 3. člena Zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91), 1. člena Uredbe o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 15/93) in 153. člena. Statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/82 in 1/85) sprejel
ODREDBO
o določitvi najvišjih cen
1. člen
Cene naslednjih proizvodov in storitev iz 1. člena Uredbe o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 15/93):
– dimnikarske storitve
– pogrebne storitve, urejanje in vzdrževanje pokopališč, ki so jih podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega dela (v nadaljevanju: zavezanci), v skladu s predpisi uporabili na tržišču do uveljavitve te odredbe, se s to odredbo določijo kot najvišje.
Ne glede na prvi odstavek tega člena smejo zavezanci cene svojih proizvodov in storitev, ki so po predpisih veljale in bile uporabljene na tržišču na dan 10. januarja 1994, povečati s 1. 2. 1994, in sicer:
– pogrebne storitve, urejanje in vzdrževanje pokopališč, tako, da cene znašajo:
+-------------------------------------------+---------+------+
|Odstranitev okvira pred izkopom jame    |SIT   |  750|
+-------------------------------------------+---------+------+
|Odpiranje grobnice             |SIT   |  660|
+-------------------------------------------+---------+------+
|Čiščenje grobnice             |SIT   | 2.200|
+-------------------------------------------+---------+------+
|Delo s pokojnikom             |SIT   | 4.720|
+-------------------------------------------+---------+------+
|Pobiranje na klic UJV           |SIT   | 7.240|
+-------------------------------------------+---------+------+
|Spajkanje pločevinastega vložka      |SIT   | 2.620|
+-------------------------------------------+---------+------+
|Postavitev dekoracije in odra z najemnino |SIT   | 3.360|
+-------------------------------------------+---------+------+
|Organizacija pogreba in pogrebni ceremonial|     |   |
+-------------------------------------------+---------+------+
|- klasični                 |SIT   | 3.670|
+-------------------------------------------+---------+------+
|- žarni                  |SIT   | 2.660|
+-------------------------------------------+---------+------+
|Prevoz s furgonom             |     |   |
+-------------------------------------------+---------+------+
|- lokalno                 |SIT/h  | 2.220|
+-------------------------------------------+---------+------+
|- lokalno                 |SIT/km  | 62.60|
+-------------------------------------------+---------+------+
|- medkrajevno               |SIT/km  | 41,80|
+-------------------------------------------+---------+------+
|- inozemstvo                |SIT/km  |  122|
+-------------------------------------------+---------+------+
|Spremstvo voznika-furgona         |SIT/h  |  820|
+-------------------------------------------+---------+------+
|Uporaba mrliške vežice           |     |   |
+-------------------------------------------+---------+------+
|- Bl. Dobrava               |SIT/dan | 1.170|
+-------------------------------------------+---------+------+
|Uporaba mrliške vežice           |     |   |
+-------------------------------------------+---------+------+
|- Breznica, Dovje,             |     |   |
+-------------------------------------------+---------+------+
|Kranjska gora               |SIT/dan | 1.970|
+-------------------------------------------+---------+------+
|Pogrebno moštvo              |SIT   | 6.210|
+-------------------------------------------+---------+------+
|Stojnina furna pri upepelitvi       |     |   |
+-------------------------------------------+---------+------+
|v Ljubljani                |SIT   | 1.470|
+-------------------------------------------+---------+------+
|Predvajanje žalne glasbe          |SIT   |  500|
+-------------------------------------------+---------+------+
|Pristojbina za grob            |     |   |
+-------------------------------------------+---------+------+
|- enojni                  |SIT   | 1.640|
+-------------------------------------------+---------+------+
|- dvojni                  |SIT   | 3.320|
+-------------------------------------------+---------+------+
|Najemnina:                 |     |   |
+-------------------------------------------+---------+------+
|- stari del – enojni            |SIT/L  |  825|
+-------------------------------------------+---------+------+
|- dvojni                  |SIT/L  | 1.620|
+-------------------------------------------+---------+------+
|- trojni                  |SIT/L  | 2.220|
+-------------------------------------------+---------+------+
|- otroški                 |SIT/L  |  410|
+-------------------------------------------+---------+------+
|- grobnica                 |SIT/L  | 6.620|
+-------------------------------------------+---------+------+
|novi del – enojni             |SIT/L  | 1.330|
+-------------------------------------------+---------+------+
|- dvojni                  |SIT/L  | 2.610|
+-------------------------------------------+---------+------+
V cenah ni vračunan 5% prometni davek na storitve (Uradni list RS, št. 4/92).
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Sklep o dajanju soglasja k cenam (Uradni list RS, št. 54/93).
3. člen
Zavezanci morajo cene objaviti na krajevno običajen način.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
+---------------------------+------+-------+
|Izkop in zasutje jame:   |   |    |
+---------------------------+------+-------+
|- navadne         |SIT  | 13.980|
+---------------------------+------+-------+
|- poglobljene       |SIT  | 20.200|
+---------------------------+------+-------+
|- otroške         |SIT  | 7.770|
+---------------------------+------+-------+
|- žarna, izkop do 2 niši  |SIT  | 3.880|
+---------------------------+------+-------+
|- žarna izkop nad 2 niši  |SIT  | 5.770|
+---------------------------+------+-------+
|Ureditev groba po pokopu  |   |    |
+---------------------------+------+-------+
|- žarni          | SIT |  930|
+---------------------------+------+-------+
|- klasični         |SIT  | 1.870|
+---------------------------+------+-------+
|Odstranitev spomenika pred |   |    |
+---------------------------+------+-------+
|izkopom jame        |SIT  |  750|
+---------------------------+------+-------+
Št. 382-02/93
Jesenice, dne 10. januarja 1994.
Predsednica
Izvršnega sveta
Skupščine občine. Jesenice
Rina Klinar, dipl. soc. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti