Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994

Kazalo

143. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Martjanci - naselje Krnci, stran 159.

Na podlagi 8. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77, 18/88 in Uradni list RS, št. 8/90), 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS št. 35/85), Sklepa Sveta KS Martjanci z dne 12. 11. 1993 o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Martjanci – naselju Krnci, izidu referenduma na območju KŠ Martjanci z dne 9. 1. 1994 je Svet Krajevne skupnosti Martjanci sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Martjanci – naselje Krnci
1. člen
Uvede se samoprispevek na območju Krajevne skupnosti Martjanci, naselje Krnci na podlagi izida referenduma z dne 9. 1. 1994 in sicer za:
– asfaltiranje ceste na odseku Sebeborci-Krnci v dolžini 3, 20 km
– gramoziranje vaških cest do slehernega gospodinjstva (po možnosti tudi asfaltiranje)
– zgraditev dveh mostov čez vaški potok
– vzdrževanje in morebitna dograditev doma ter strehe nad garažo
– ureditev in vzdrževanje komunalnih objektov
– vzdrževanje pokopališča
– sofinanciranje programa del in nakupa opreme za požarno varnost, potrebe LO, DS in C.
2. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let in sicer od 1. 2. 1994 do 1. 2. 1999.
3. člen
Samoprispevek se plačuje v denarju in delovni obveznosti. Ocena celotne investicije del oziroma izvršitve programa bo potrebno 920.850 SIT. Višina sredstev zbranih s samoprispevkom bo predvidoma 745.000 SIT, ostala še potrebna sredstva pa se bodo zagotovila iz krajevnega samoprispevka in ostalih virov.
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu KS Martjanci št. 51900-842-035-82128 s pripisom za krajevni samoprispevek KS Martjanci. Sredstva samoprispevka so namenjena izključno za financiranje del, navedenih v 1. členu tega sklepa.
4. člen
Zavezanci samoprispevka so krajani s stalnim bivališčem na območju KS Martjanci – naselje Krnci in sicer:
a) v denarju:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja in nadomestil, nagrad, dopolnilnega dela in pogodbe o delu
– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti
– 2% od čistega osebnega dohodka iz davčne osnove od samostojnega opravljanja obrtnih dejavnosti
– 2% od pokojnin
– 20 DEM v tolarski protivrednosti delavci, ki so na začasnem delu v tujini
b) v delovni obveznosti:
– 3 delovne dni letno po 8 ur za občana, nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane
– en traktorski prevoz letno za občana, nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane, kolikor ima lastni traktor.
Nadomestilo za neopravljeni delovni dan, ki traja 8 ur, znaša 70 DEM, za neopravljeni traktorski prevoz pa 100 DEM – v tolarski protivrednosti.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po do-. ločilih 12. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86)
6. člen
Vrstni red izvajanja programa določi Svet Krajevne skupnosti Martjanci in Vaški odbor naselja Kmci.
7. člen
Krajevni samoprispevek, ki ga bodo plačevali zavezanci iz osebnega dohodka in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci le-teh ob izplačilu. Od zavezancev iz kmetijske dejavnosti in obrtnikov ter svobodnih dejavnosti pa Republiška uprava javnih prihodkov v Murski Soboti.
Pravilnost obračunavanja in odtegovanja samoprispevka kontrolira SDK Murska Sobota.
8. člen
Od zavezancev, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti v roku iz 2. in 3. člena tega sklepa, se bo samoprispevek. izterjal po predpisih za izterjavo davkov in prispevkov občanov.
9. člen
Za spremljanje in izvajanje programa, kakor tudi zbiranje sredstev je odgovoren Svet Krajevne skupnosti Martjanci.
10. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije, začne pa veljati 1. 2. 1994.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Martjanci
Evin Pinter l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti