Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

524. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021
525. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Sklepi

526. Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)

MINISTRSTVA

527. Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti
528. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o seznamu geografskih označb za vina in trsnem izboru

OBČINE

Kranj

529. Odlok o sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj

Krško

530. Sklep o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice v javno korist na delu nepremičnin parc. št. 90/17, parc. št. 192/8, parc. št. 90/6 in parc. št. 192/5, k.o. 1320 – Drnovo; parc. št. 1091/14, k.o. 1321 – Leskovec; parc. št. 2492/5, parc. št. 3304, parc. št. 3305, parc. št. 3306, parc. št. 3021, parc. št. 2198 in parc. št. 2296, k.o. 1329 – Veliki Podlog; parc. št. 2021/1, parc. št. 2019, parc. št. 2018, parc. št. 1990/2, parc. št. 1990/3, parc. št. 1982, parc. št. 2399 in parc. št. 1981/1, k.o. 1325 – Senuše ter parc. št. 2364, parc. št. 2599, parc. št. 2595, parc. št. 2592, parc. št. 2583, parc. št. 2582, parc. št. 2581, parc. št. 2575, parc. št. 2574, parc. št. 2573, parc. št. 2572/1, parc. št. 2572/2, parc. št. 2571, parc. št. 2570, parc. št. 2569, parc. št. 2568, parc. št. 2532/1, parc. št. 2518/2 in parc. št. 2518/1, k.o. 1330 – Veliko Mraševo

Ljubno

531. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja LJU-30 (ID 2258)

Nova Gorica

532. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica

Trebnje

533. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje
534. Sklep o določitvi višine stroškov odstranitve in hrambe zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost