Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021

Kazalo

VL 87328/2020 Os-1258/21, Stran 397
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Benjamin Pačnik, po odv. Alenu Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti dolžniku Marielu Jerič, Bundesallee 109, Berlin, ki ga zastopa zak. zast. odv. Sabina Žurga, Partizanska cesta 5, Maribor - dostava, zaradi izterjave 1.466,46 EUR, sklenilo:
Dolžniku Marielu Jerič, Bundesallee 109, Berlin, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Sabina Žurga, Partizanska cesta 5, 2000 Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2021

AAA Zlata odličnost