Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021

Kazalo

532. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica, stran 1763.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 4. februarja 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica 
1. člen 
V Odloku o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 5/96, 15/97, Uradni list RS, št. 53/15 in 61/20 – Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica) se črta 2. člen.
2. člen 
4. do 20. člen se črtajo.
3. člen 
25. člen se črta.
4. člen 
Drugi, tretji in četrti odstavek 27. člena se črtajo.
5. člen 
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina, je gospodarska javna služba, ki jo za svoj račun izvajajo Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).«
6. člen 
29. člen se črta.
7. člen 
V 34. členu se besedna zveza »občinski nadzorniki« nadomesti z besedno zvezo »občinski redarji«.
8. člen 
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»Nadzor nad plačevanjem parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah poleg Medobčinske redarske službe opravlja tudi izvajalec gospodarske javne službe upravljanja in urejanja javnih parkirišč. Za nadzor nad plačevanjem parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah odgovorna oseba izvajalca pooblasti zaposlene delavce pri izvajalcu ali zunanjega pogodbenega partnerja (kontrolor).
Izvajalec javne službe uporabnika vozila, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni plačal parkirnine oziroma da je s parkiranjem prekoračil čas, za katerega je plačal parkirnino obvesti, da lahko v roku osmih (8) dni od prejema obvestila izvajalcu javne službe plača nadomestilo za neplačano parkirnino v višini celodnevne parkirnine in ga hkrati obvesti, da bo v nasprotnem primeru zoper njega kot oškodovanec podal Medobčinski upravi Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda predlog za uvedbo postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine.
V primeru, da uporabnik vozila iz prejšnjega odstavka tega člena v predvidenem roku plača nadomestilo za neplačano parkirnino v višini celodnevne parkirnine, izvajalec javne službe ne poda predloga iz drugega odstavka tega člena.«
9. člen 
35. do 41. člen se črtajo.
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34300-7/96-8
Nova Gorica, dne 4. februarja 2021
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti