Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021

Kazalo

I 215/2019 Os-1280/21, Stran 397
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d., vaš znak: R7777/2002007661, Verovškova 60B, Ljubljana - dostava, zoper dolžnika Andreja Horvat, Masljeva ulica (CSD) 3, Domžale, ki ga zastopa Makovec Bojan – odvetnik, Ulica Ivana Pengova 22, Domžale, zaradi izterjave 2.186,05 EUR s pripadki, dne 1. 2. 2021 sklenilo:
Dolžniku Andreju Horvatu, prijavljenemu na naslovu Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Domžale, Masljeva ulica 3, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v tem postopku postavi začasni zastopnik odvetnik Bojan Makovec, Ulica Ivana Pengova 22, Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 1. 2. 2021

AAA Zlata odličnost