Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021

Kazalo

534. Sklep o določitvi višine stroškov odstranitve in hrambe zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil, stran 1764.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), tretjega odstavka 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20), 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) in 15. v zvezi s 23. členom Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 180/20) je Občinski svet Občine Trebnje na 14. redni seji dne 10. februarja 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine stroškov odstranitve in hrambe zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa višina stroškov odstranitve in hrambe zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil v Občini Trebnje.
2. člen 
(višina stroškov odstranitve zapuščenega vozila) 
(1) Stroški odstranitve zapuščenega vozila se določijo v naslednji višini:
osebno vozilo
kombinirano vozilo
stroški prihoda do vozila
49,50
82,50
stroški nalaganja vozila
15,40
15,40
stroški prevoza in razlaganja vozila
17,60
28,60
vsi stroški odstranitve vozila
82,50
126,50
(2) Stroški so izraženi v eurih na vozilo brez davka na dodano vrednost.
3. člen 
(višina stroškov odstranitve nepravilno parkiranega vozila) 
(1) Stroški odstranitve nepravilno parkiranega vozila se določijo v naslednji višini:
osebno vozilo
kombinirano vozilo
stroški prihoda do vozila
115,50
165,00
stroški nalaganja vozila
22,00
60,50
stroški prevoza in razlaganja vozila
27,50
27,50
vsi stroški odstranitve vozila
165,00
253,00
(2) Stroški so izraženi v eurih na vozilo brez davka na dodano vrednost.
4. člen 
(višina stroškov odstranitve večjih zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil) 
Ne glede na 2. in 3. člen tega sklepa se za odstranitev večjih zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil, ki niso osebna ali kombinirana vozila (kot so na primer avtobusi, tovorna vozila, priklopniki in podobno), upoštevajo dejanski stroški odstranitve teh vozil, ki nastanejo pristojnemu izvajalcu iz 20. člena Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 180/20).
5. člen 
(višina stroškov hrambe zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila) 
(1) Stroški hrambe zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila se določijo v naslednji višini:
zapuščeno ali nepravilno parkirano vozilo
stroški zavarovanja vozila
15,00
stroški hrambe vozila na dan
6,00
stroški predaje vozila
30,00
(2) Stroški hrambe vozila na dan iz tretje vrstice tabele iz prejšnjega odstavka se prvih 24 ur po odstranitvi zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila ne zaračunavajo, zaračunavajo pa se za vsakih nadaljnjih začetih 24 ur.
(3) Stroški so izraženi v eurih na vozilo brez davka na dodano vrednost.
6. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2019-26
Trebnje, dne 10. februarja 2021
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 
 
 

AAA Zlata odličnost