Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021

Kazalo

IV D 1473/2018 Os-3461/20, Stran 398
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Azemi Seferović, roj. 1. 2. 1931, umrli 10. 4. 2016, nazadnje stan. Muhići 72a, Sanski most, BIH, državljanka BIH.
Zapustnica oporoke ni napravila, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Sodišče nima podatkov o vseh osebah, ki bi prišle v poštev kot zakoniti dediči I. dednega reda. Zapustnica je imela 5 otrok, in sicer hči Raifo Behremović, hči Zumro Hasanbegović, Fatimo Hegić, ki je pokojna in je zapustila Ermina Hegića, Amelo Hegić in Elmina Hegića ter sinova Jasmina in Rašida Seferovića. K dedovanju se je priglasila zapustničina hči Zumra Hasanbegović. Podatki o ostalih dedičih prvega dednega reda sodišču, pa tudi zapustničini hčeri Zumri Hasanbegović, niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva zapustnikove potomce, njihove potomce ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča in na spletni strani sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2020

AAA Zlata odličnost