Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2499. Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije

Sklepi

2500. Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020

BANKA SLOVENIJE

2501. Sklep o uporabi Smernic o nadzorniškem poročanju in zahtevah po razkritju v skladu s »quick fix« spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 (EBA/GL/2020/11)
2502. Sklep o uporabi Smernic o spremembi Smernic EBA/GL/2018/01 o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR) v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital za zagotovitev skladnosti s »quick fix« spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 (EBA/GL/2020/12)
2503. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2504. Obvestilo o ukinitvi monografij amobarbital (0594), natrijev amobarbitalat (0166), barbital (0170), metrifonat (1133), teobromin (0298) in dvofazni insulin za injiciranje (0831) iz Evropske farmakopeje

OBČINE

Dol pri Ljubljani

2505. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 – 1. rebalans proračuna

Dravograd

2506. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd

Horjul

2507. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul

Hrpelje-Kozina

2508. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2020
2509. Sklep o ugotovitvi javne koristi

Ilirska Bistrica

2510. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
2511. Sklep o izločitvi zemljišč iz javnega dobra

Laško

2512. Odlok o spremembi meje občin Sevnica in Laško

Litija

2513. Sklep o spremembi Sklepa o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija v družbo z omejeno odgovornostjo

Rogaška Slatina

2514. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Rogaška Slatina
2515. Odlok o dopolnitvi Odloka o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina
2516. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina

Tolmin

2517. Odlok o predkupni pravici Občine Tolmin

Trebnje

2518. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje
2519. Sklep o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času izrednih razmer, povezanih z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19)

Zagorje ob Savi

2520. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za razgledni stolp na Čemšeniški planini
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti