Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2518. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje, stran 6163.

  
Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 11. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 13. seji dne 7. 10. 2020 sprejel
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje 
1. 
Občinski svet Občine Trebnje se seznani z obvestilom o odstopu člana in prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje, Ninu Zajcu.
2. 
S prenehanjem mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje posledično preneha tudi članstvo v Komisiji za mladinska vprašanja ter Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
3. 
Občinska volilna komisija Občine Trebnje naj ugotovi, kdo je naslednji kandidat na listi stranke SD, ki bo nadomestil občinskega svetnika, ki mu je prenehal mandat.
4. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Trebnje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2020
Trebnje, dne 7. oktobra 2020
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost