Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2513. Sklep o spremembi Sklepa o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija v družbo z omejeno odgovornostjo, stran 6159.

  
Na podlagi 516. in 517. člena v povezavi s tretjim odstavkom 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 12. redni seji dne 28. septembra 2020 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija v družbo z omejeno odgovornostjo 
1. člen 
V Sklepu o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija v družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 93/05, 47/11 in 81/18) se osmi odstavek II. točke spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 325.640,00 EUR. Osnovni vložek ustanovitelja je enak osnovnemu kapitalu in na njegovi podlagi ustanovitelj pridobi poslovni delež, ki predstavlja 100 % osnovnega kapitala družbe.«.
2. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 476-3/2016
Litija, dne 28. septembra 2020
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost