Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2514. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Rogaška Slatina, stran 6159.

  
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 15. redni seji dne 30. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Rogaška Slatina 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Odlok določa višino in način plačevanja nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Rogaška Slatina zaračuna investitorju oziroma pobudniku, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Rogaška Slatina.
2. člen 
(višina plačila nadomestila stroškov) 
(1) Višina nadomestila stroškov je vezana na stroške dela in materialne stroške za lokacijsko preveritev, kot so npr. stroški za preverjanje elaborata, za komunikacijo in koordinacijo z nosilci urejanja prostora, za javno razgrnitev, za objave v uradnem glasilu, za pripravo ustreznega gradiva za sklep o lokacijski preveritvi vključno s sklepom, za pripravo in obrazložitev gradiva na občinskem svetu, za vodenje evidence lokacijskih preveritev, za vsa upravno administrativna dela v postopku lokacijske preveritve.
(2) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500 evrov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v izvedbenih prostorskih aktih 2.500 evrov,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000 evrov.
(3) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je pobudnik za izvedbo postopka lokacijske preveritve.
3. člen 
(način plačila nadomestila stroškov) 
(1) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Sklep se izda na podlagi vložene pobude in elaborata za lokacijsko preveritev.
(2) Sklep mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino stroškov in pravno podlago za njihovo odmero, rok plačila nadomestila stroškov (v 15 dneh od vročitve sklepa), številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če nadomestila stroškov v roku ne plača.
(3) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
4. člen 
(postopek in sprejem lokacijske preveritve) 
(1) Občina vodi postopek lokacijske preveritve v skladu z ZUreP-2.
(2) Pristojnosti za potrditev ali zavrnitev lokacijske preveritve pripadajo Občinskemu svetu Občine Rogaška Slatina.
(3) Plačilo nadomestila stroškov lokacijske preveritve ne zagotavlja končnega sprejema na občinskem svetu.
(4) V primeru prekinitve postopka, umika vloge in zavrnitve vloge, pobudnik ni upravičen do vračila plačane vsote nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-0007/2020-09
Rogaška Slatina, dne 30. septembra 2020
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost