Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2512. Odlok o spremembi meje občin Sevnica in Laško, stran 6158.

  
Na podlagi 7., 12. in 17. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) ter 13. in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 in 68/18), sta Občinski svet Občine Sevnica na 12. redni seji, dne 18. 12. 2019 in Občinski svet Občine Laško na 10. redni seji dne 1. 7. 2020 sprejela
O D L O K 
o spremembi meje občin Sevnica in Laško 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni meja med občinama Sevnica in Laško ter meje naselij Čelovnik in Obrežje pri Zidanem Mostu.
2. člen 
Meja med občinama Sevnica in Laško ter meje naselij Čelovnik in Obrežje pri Zidanem Mostu se spremenijo tako, da se območje v obsegu parcel (zemljišča z objekti) št. 212/26, 212/27 in 1352, vse k.o. 1363 Radež, naselje Čelovnik izvzame iz območja Občine Sevnica in se priključi Občini Laško, naselju Obrežje pri Zidanem Mostu.
3. člen 
Grafični prikaz nove meje med občinama Sevnica in Laško ter novih mej naselij Čelovnik in Obrežje pri Zidanem Mostu, je razviden iz elaborata »Sprememba meje med naselji Čelovnik in Obrežje pri Zidanem Mostu« in je sestavni del tega odloka.
4. člen 
Geodetska uprava v registru prostorskih enot evidentira spremembo podatkov o območju občin Sevnica in Laško ter območju naselij Čelovnik in Obrežje pri Zidanem Mostu.
5. člen 
Stroški pridobitve novih tablic z oznako hišne številke in stroški njihove namestitve bremenijo lastnike stavb.
Stroški pridobitve oziroma zamenjave osebnih dokumentov ali listin v zvezi s poslovanjem udeleženih oseb bremenijo posameznike, ki bodo imeli ali imajo prijavljeno stalno prebivališče na obravnavanem območju, ter pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež.
6. člen 
Ta odlok bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen po tem, ko ga bosta v enakem besedilu sprejela občinska sveta obeh občin.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0310-0001/2019
Sevnica, dne 13. avgusta 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 
Št. 353-04/2019
Laško, dne 1. julija 2020
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost