Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2515. Odlok o dopolnitvi Odloka o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, stran 6160.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 15. redni seji dne 30. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina 
V Odloku o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/13; v nadaljevanju odlok) se besedilo prvega odstavka 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»Naloge iz prejšnjih členov, ki jih opravlja zavod, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščene:
C/18.120 drugo tiskanje
C/18.130 priprava na tisk in objavo
G/47.190 druga trgovina na drobno v nespecializiranih trgovinah
G/47.610 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G/47.621 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G/47.640 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
G/47.650 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G/47.710 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G/47.789 druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G/47.810 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G/47.890 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G/47.910 trgovina na drobno po pošti ali po internetu
I/56.103 Slaščičarne in kavarne
I/56.300 Strežba pijač
J/58.140 izdajanje revij in druge periodike
J/58.110 izdajanje knjig
J/58.130 izdajanje časopisov
J/58.190 drugo založništvo
J/58.290 drugo izdajanje programja
J/59.110 produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.120 post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.130 distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.140 kinematografska dejavnost
J/63.110 obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.120 obratovanje spletnih portalov
J/63.910 dejavnosti tiskovnih agencij
J/63.990 drugo informiranje
L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M/73.110 dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.120 posredovanje oglaševalskega prostora
M/73.200 raziskovanje trga in javnega mnenja
N/79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N/79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N/79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N/81.300 urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N/82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.200 dejavnost klicnih centrov
N/82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990 drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
R/90.010 umetniško uprizarjanje
R/90.020 spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R/90.030 umetniško ustvarjanje
R/09.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.020 dejavnost muzejev
R/91.030 varstvo kulturne dediščine
R/91.040 dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
R/93.299 druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0007/2020-7
Rogaška Slatina, dne 30. septembra 2020
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost