Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3854. Uredba o določitvi parametrov višinskega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema
3855. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje
3856. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi
3857. Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede

Sklepi

3858. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2019

MINISTRSTVA

3859. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2019
3860. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2019
3861. Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2019

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3862. Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju
3863. Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
3864. Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije
3865. Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije
3866. Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev
3867. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
3868. Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
3869. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del
3870. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del
3871. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
3872. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
3873. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
3874. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
3875. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
3876. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del
3877. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del
3878. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
3879. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del
3880. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del
3881. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del

OBČINE

Cerknica

3882. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerknica v obdobju januar–marec 2019

Kamnik

3883. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik v obdobju januar–marec 2019
3884. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti