Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3879. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del, stran 12846.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in 4. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost okolja in prostora – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15 in 46/17)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Rudi Medved, minister za javno upravo, dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance, in Jure Leben, minister za okolje in prostor
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na strani delojemalcev, ki jo zastopajo Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije, Klemen Šavs, predsednik Sindikata letalskih meteorologov Slovenije – Konfederacija sindikatov 90, in Mitja Šuštar, predsednik Sindikata kulture in narave Slovenije – Glosa,
sklenejo
A N E K S  š t.  3 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. in VIII. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) in Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine I in podskupine I1) 
V Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15 in 46/17) se v prvem odstavku 14. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
I014002
GEODETSKI POMOČNIK
IV
0
17
27
2
I014004
OPERATER – HIDROTEHNIK
IV
0
17
27
3
I015007
GEODET V
V
0
21
31
4
I015008
HIDROLOG V
V
0
21
31
5
I015014
LETALSKI METEOROLOG OPAZOVALEC
V
0
24
34
6
I015015
METEOROLOG V
V
0
21
31
7
I015016
METEOROLOŠKI OPAZOVALEC V
V
0
23
33
8
I015017
METEOROLOŠKI OPAZOVALEC V – I
V
0
20
30
9
I015020
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V
V
0
22
32
10
I015021
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V – I
V
0
21
31
11
I015022
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC V
V
0
19
29
12
I015024
OKOLJSKI TEHNIK
V
0
21
31
13
I015025
OPERATER NA MERILNI MREŽI
V
0
21
31
14
I015026
OPERATER V METEOROLOGIJI
V
0
21
31
15
I015042
SEIZMOLOG V
V
0
21
31
16
I015043
SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V
V
0
20
30
17
I015044
SODELAVEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE
V
0
21
31
18
I015051
STROKOVNI SODELAVEC STANOVANJSKEGA SKLADA RS
V
0
21
31
19
I015065
VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU V
V
0
20
30
20
I016005
GEODET IV
VI
0
24
34
21
I016006
HIDROLOG IV
VI
0
24
34
22
I016007
KARTOGRAF IV
VI
0
23
33
23
I016011
LETALSKI METEOROLOG – INŽENIR
VI
0
26
36
24
I016012
LETALSKI METEOROLOG – INŽENIR INŠTRUKTOR
VI
0
28
38
25
I016013
METEOROLOG IV
VI
0
24
34
26
I016016
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV
VI
0
25
35
27
I016017
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC IV
VI
0
23
33
28
I016019
OKOLJSKI INŽENIR IV
VI
0
24
34
29
I016032
SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV
VI
0
24
34
30
I016035
STROKOVNI SODELAVEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE
VI
0
23
33
31
I016046
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC STANOVANJSKEGA SKLADA RS
VI
0
23
33
32
I016047
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE
VI
0
25
35
33
I016056
VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU IV
VI
0
24
34
34
I017005
GEODET I
VII/2
0
41
51
35
I017006
GEODET II
VII/2
0
36
46
36
I017007
GEODET III
VII/1
0
31
41
37
I017012
HIDROLOG I
VII/2
0
41
51
38
I017013
HIDROLOG II
VII/2
0
36
46
39
I017014
HIDROLOG III
VII/1
0
31
41
40
I017015
KARTOGRAF I
VII/2
0
41
51
41
I017016
KARTOGRAF II
VII/2
0
36
46
42
I017017
KARTOGRAF III
VII/1
0
31
41
43
I017029
LETALSKI METEOROLOG PROGNOSTIK
VII/2
0
37
47
44
I017030
LETALSKI METEOROLOG PROGNOSTIK INŠTRUKTOR
VII/2
0
43
53
45
I017031
METEOROLOG I
VII/2
0
41
51
46
I017032
METEOROLOG II
VII/2
0
36
46
47
I017033
METEOROLOG III
VII/1
0
31
41
48
I017040
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK I
VII/2
0
38
48
49
I017041
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II
VII/1
0
33
43
50
I017042
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III
VII/1
0
31
41
51
I017043
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III
VII/1
0
30
40
52
I017044
NARAVOVARSTVENI SVETNIK
VII/2
0
39
49
53
I017045
NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC
VII/2
0
35
45
54
I017049
OKOLJSKI INŽENIR I
VII/2
0
41
51
55
I017050
OKOLJSKI INŽENIR II
VII/2
0
36
46
56
I017051
OKOLJSKI INŽENIR III
VII/1
0
31
41
57
I017055
PODSEKRETAR EKO SKLADA
VII/2
0
42
52
58
I017056
PODSEKRETAR ZA STANOVANJSKE ZADEVE
VII/2
0
42
52
59
I017076
SAMOSTOJNI SVETOVALEC 
ZA STANOVANJSKE ZADEVE
VII/1
0
31
41
60
I017077
SEIZMOLOG I
VII/2
0
41
51
61
I017078
SEIZMOLOG II
VII/2
0
36
46
62
I017079
SEIZMOLOG III
VII/1
0
31
41
63
I017081
SEKRETAR EKO SKLADA
VII/2
0
45
55
64
I017082
SEKRETAR STANOVANJSKEGA SKLADA RS
VII/2
0
44
54
65
I017090
STROKOVNI SODELAVEC EKO SKLADA
VII/1
0
29
39
66
I017101
SVETNIK EKO SKLADA
VII/2
0
39
49
67
I017102
SVETNIK ZA STANOVANJSKE ZADEVE
VII/2
0
39
49
68
I017103
SVETOVALEC DIREKTORJA EKO SKLADA
VII/2
0
37
47
69
I017104
SVETOVALEC DIREKTORJA STANOVANJSKEGA SKLADA RS
VII/2
0
42
52
70
I017107
SVETOVALEC DIREKTORJA 
ZA STANOVANJSKE ZADEVE
VII/2
0
37
47
71
I017108
SVETOVALEC EKO SKLADA
VII/1
0
30
40
72
I017122
SVETOVALEC STANOVANJSKEGA SKLADA RS
VII/1
0
30
40
73
I017124
SVETOVALEC ZA RAZVOJ 
IN INFORMACIJSKI SISTEM II
VII/1
0
30
40
74
I017125
SVETOVALEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE I
VII/1
0
30
40
75
I017126
SVETOVALEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE II
VII/1
0
29
39
76
I017141
VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK
VII/2
0
42
52
77
I017144
VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC
VII/2
0
36
46
78
I017148
VIŠJI SEKRETAR STANOVANJSKEGA SKLADA RS
VII/2
0
45
55
79
I017156
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC EKO SKLADA
VII/2
0
33
43
80
I017158
VIŠJI SVETOVALEC EKO SKLADA
VII/2
0
35
45
81
I017162
VIŠJI SVETOVALEC STANOVANJSKEGA SKLADA RS
VII/2
0
35
45
82
I017167
VIŠJI SVETOVALEC ZA RAZVOJ IN INFORMACIJSKI SISTEM I
VII/2
0
35
45
83
I017168
VIŠJI SVETOVALEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE I
VII/2
0
36
46
84
I017169
VIŠJI SVETOVALEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE II
VII/2
0
34
44
85
I017175
VODJA PROJEKTOV STANOVANJSKEGA SKLADA RS
VII/2
0
42
52
86
I017179
VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU III
VII/1
0
30
40
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
V prvem odstavku 15. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred 
brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
J015001
ANALITIK V
V
0
19
29
2
J015008
FINANČNIK V
V
0
20
30
3
J015011
KADROVIK V
V
0
20
30
4
J015013
KNJIGOVODJA V
V
0
20
30
5
J015017
KOORDINATOR V
V
0
19
29
6
J015029
SALDAKONTIST V
V
0
18
28
7
J015030
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V
V
0
20
30
8
J015032
SISTEMSKI ADMINISTRATOR V
V
0
20
30
9
J015036
SODELAVEC V
V
0
19
29
10
J016001
ANALITIK VI
VI
0
23
33
11
J016005
FINANČNIK VI
VI
0
24
34
12
J016006
GLAVNI KNJIGOVODJA VI
VI
0
25
35
13
J016013
KADROVIK VI
VI
0
23
33
14
J016014
KNJIGOVODJA VI
VI
0
23
33
15
J016018
KOORDINATOR VI
VI
0
23
33
16
J016025
PROGRAMER APLIKACIJ VI
VI
0
25
35
17
J016028
REFERENT VI
VI
0
23
33
18
J016029
SALDAKONTIST VI
VI
0
23
33
19
J016031
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VI
VI
0
24
34
20
J016039
VARNOSTNI INŽENIR VI
VI
0
25
35
21
J016042
VIŠJI REFERENT VI (II)
VI
0
23
33
22
J017003
ANALITIK VII/1
VII/1
0
29
39
23
J017004
ANALITIK VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
24
J017005
ANALITIK VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
25
J017016
FINANČNIK VII/1
VII/1
0
30
40
26
J017017
FINANČNIK VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
27
J017018
FINANČNIK VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
28
J017020
GLAVNI RAČUNOVODJA VII/1
VII/1
0
31
41
29
J017021
GLAVNI RAČUNOVODJA VII/2
VII/2
0
40
50
30
J017025
INFORMATIK VII/1
VII/1
0
30
40
31
J017026
INFORMATIK VII/2
VII/2
0
32
42
32
J017036
KADROVIK VII/1
VII/1
0
30
40
33
J017038
KADROVIK VII/2 (III)
VII/2
0
32
42
34
J017040
KNJIGOVODJA VII/1
VII/1
0
29
39
35
J017050
KOORDINATOR VII/1
VII/1
0
30
40
36
J017051
KOORDINATOR VII/2
VII/2
0
35
45
37
J017055
NOTRANJI REVIZOR VII/2
VII/2
0
35
45
38
J017071
POOBLAŠČENI RAČUNOVODJA VII/2
VII/2
0
35
45
39
J017074
PRAVNIK VII/2
VII/2
0
34
44
40
J017079
PROGRAMER APLIKACIJ VII/1
VII/1
0
30
40
41
J017081
PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
42
J017090
RAČUNOVODJA VII/1
VII/1
0
30
40
43
J017093
RAČUNOVODJA VII/2 (III)
VII/2
0
31
41
44
J017097
RAZVOJNI INŽENIR VII/2 (III)
VII/2
0
34
44
45
J017105
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/1
VII/1
0
28
38
46
J017106
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2
VII/2
0
32
42
47
J017107
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA PLAN 
IN ANALIZE VII/1
VII/1
0
29
39
48
J017110
SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2
VII/2
0
36
46
49
J017112
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/1
VII/1
0
30
40
50
J017116
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (III)
VII/2
0
34
44
51
J017124
SODELAVEC VII/1
VII/1
0
28
38
52
J017125
SODELAVEC VII/2
VII/2
0
32
42
53
J017126
SODELAVEC ZA INVESTICIJE VII/1
VII/1
0
28
38
54
J017127
SODELAVEC ZA INVESTICIJE VII/2
VII/2
0
32
42
55
J017128
SODELAVEC ZA JAVNA NAROČILA VII/1
VII/1
0
28
38
56
J017129
SODELAVEC ZA JAVNA NAROČILA VII/2
VII/2
0
32
42
57
J017135
STROKOVNI SODELAVEC VII/1
VII/1
0
30
40
58
J017147
SVETOVALEC VII/2 (I)
VII/2
0
34
44
59
J017149
SVETOVALEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI VII/1
VII/1
0
29
39
60
J017156
VARNOSTNI INŽENIR VII/1
VII/1
0
30
40
61
J017159
VARNOSTNI INŽENIR 
VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
62
J017168
VIŠJI SVETOVALEC ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO VII/2
VII/2
0
35
45
63
J017169
VIŠJI SVETOVALEC 
ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI VII/2
VII/2
0
35
45
64
J017170
VIŠJI SVETOVALEC ZA STIKE Z JAVNOSTJO VII/2
VII/2
0
35
45
65
J024002
ADMINISTRATOR IV (II)
IV
0
15
25
66
J024003
KURIR IV
IV
0
15
25
67
J025002
ADMINISTRATOR V
V
0
20
30
68
J025003
ARHIVAR V
V
0
19
29
69
J025005
DOKUMENTALIST V
V
0
18
28
70
J025011
POSLOVNI SEKRETAR V (II)
V
0
20
30
71
J025019
TAJNICA V
V
0
18
28
72
J026002
ADMINISTRATOR VI
VI
0
23
33
73
J026003
DOKUMENTALIST VI
VI
0
23
33
74
J026004
POSLOVNI SEKRETAR VI
VI
0
23
33
75
J027001
DOKUMENTALIST VII/1
VII/1
0
27
37
76
J027002
DOKUMENTALIST VII/2
VII/2
0
32
42
77
J027005
POSLOVNI SEKRETAR VII/1
VII/1
0
27
37
78
J027006
POSLOVNI SEKRETAR VII/2
VII/2
0
32
42
79
J031001
ČISTILKA I
I
0
11
21
80
J031002
DELAVEC ZA PREPROSTA DELA I
I
0
11
21
81
J032001
ČISTILKA II
II
0
11
21
82
J032008
KUHARSKI POMOČNIK II
II
0
13
23
83
J032017
RECEPTOR – VARNOSTNIK II
II
0
11
21
84
J032022
STREŽNICA II
II
0
12
22
85
J032030
VZDRŽEVALEC II
II
0
11
21
86
J033003
FIGURANT III
III
0
11
21
87
J033008
KUHINJSKI POMOČNIK III
III
0
14
24
88
J033014
RECEPTOR III
III
0
15
25
89
J033020
STROJNIK CENTRALNEGA OGREVANJA III
III
0
15
25
90
J033022
TEHNIČNI MANIPULANT III
III
0
13
23
91
J033024
VARNOSTNIK III
III
0
13
23
92
J033028
VZDRŽEVALEC III
III
0
14
24
93
J034008
EKONOM IV
IV
0
16
26
94
J034019
HIŠNIK – EKONOM IV
IV
0
15
25
95
J034020
HIŠNIK IV
IV
0
17
27
96
J034030
KUHAR IV
IV
0
17
27
97
J034047
OSKRBNIK IV
IV
0
18
28
98
J034077
TEHNIČNI SODELAVEC IV
IV
0
15
25
99
J034084
VARNOSTNIK IV
IV
0
17
27
100
J034089
VOZNIK IV
IV
0
15
25
101
J034096
VZDRŽEVALEC IV (II)
IV
0
16
26
102
J035010
EKONOM V
V
0
19
29
103
J035016
GLAVNI KUHAR V
V
0
21
31
104
J035018
GOSPODAR HIŠE VZDRŽEVALEC V
V
0
18
28
105
J035024
HIŠNIK – EKONOM V
V
0
17
27
106
J035025
HIŠNIK V
V
0
19
29
107
J035035
KUHAR V
V
0
19
29
108
J035037
LABORANT V
V
0
19
29
109
J035047
OSKRBNIK V
V
0
21
31
110
J035055
RECEPTOR 
– VARNOSTNIK V
V
0
17
27
111
J035065
STROJNIK CENTRALNEGA OGREVANJA V
V
0
18
28
112
J035067
TEHNIČNI DELAVEC V (I)
V
0
22
32
113
J035074
UPRAVNIK V
V
0
18
28
114
J035075
UPRAVNIK ZGRADB V
V
0
18
28
115
J035085
VOZNIK V
V
0
18
28
116
J035092
VZDRŽEVALEC V (I)
V
0
18
28
117
J036021
VARNOSTNIK VI
VI
0
23
33
118
J036024
VZDRŽEVALEC VI
VI
0
23
33
«. 
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladi s tem aneksom najkasneje v roku 45 dni od uveljavitve tega aneksa.
5. člen 
(pridobitev pravice do izplačila višje plače) 
(1) Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem aneksom glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo tega aneksa postopno, in sicer na naslednji način:
a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja in
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja.
(2) Javnemu uslužbencu, ki se po uveljavitvi tega aneksa zaposli v javnem sektorju, se določi plačni razred za določitev plače glede na uvrstitev delovnega mesta v plačni razred skladno z rokom iz prejšnjega odstavka, ki je določen za izplačilo plačnega razreda povišanja.
6. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-297/2017
Ljubljana, dne 3. decembra 2018
EVA 2017-2550-0063
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
Rudi Medved l.r.
Minister 
za javno upravo 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk l.r.
dr. Andrej Bertoncelj l.r
Minister 
za finance 
 
Jure Leben l.r.
Minister 
za okolje in prostor
SINDIKAT LETALSKIH METEOROLOGOV 
SLOVENIJE – 
KONFERDERACIJA SINDIKATOV 90 
Klemen Šavs 
ni podpisal 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 5. 12. 2016 izdalo potrdilo št. 10101-12/2008-10 o tem, da je Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 39/3.

AAA Zlata odličnost