Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3874. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, stran 12793.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in 13. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17 in 46/17)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Rudi Medved, minister za javno upravo, dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance, in dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport
in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa glavni tajnik Branimir Štrukelj,
ZSSS – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR, ki ga zastopa Matejka Žekš,
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, ki ga zastopa dr. Tomaž Sajovic,
Visokošolski sindikat Slovenije, ki ga zastopa dr. Marko Marinčič,
kot stranke na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. in VIII. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) in Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine D1) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 8/16 – popr. in 46/17) se v prvem odstavku 3. člena v prilogi z naslovom »Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D1« tabela z uvrstitvami delovnih mest v plačne razrede nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred
Plačni razred
DM/N
brez napr.
z napr.
1
D010001
ASISTENT
IX
1
 ASISTENT Z DOKTORATOM
43
48
2
D010001
ASISTENT
VIII
2
ASISTENT Z MAGISTERIJEM
37
42
3
D010001
ASISTENT
VII/2
3
ASISTENT 
34
39
4
D010002
BIBLIOTEKAR
IX
1
BIBLIOTEKAR Z DOKTORATOM
43
48
5
D010002
BIBLIOTEKAR
VIII
2
BIBLIOTEKAR Z MAGISTERIJEM
37
42
6
D010002
BIBLIOTEKAR
VII/2
3
BIBLIOTEKAR
34
39
7
D010003
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
IX
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DOKTORATOM
43
48
8
D010003
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
VIII
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z MAGISTERIJEM
37
42
9
D010003
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
VII/2
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
34
39
10
D010004
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR
IX
1
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR Z DOKTORATOM
43
48
11
D010004
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR
VIII
2
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR Z MAGISTERIJEM
37
42
12
D010004
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR
VII/2
3
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR
35
40
13
D017001
STROKOVNI SODELAVEC
VII/2
1
STROKOVNI SVETNIK
41
46
14
D017001
STROKOVNI SODELAVEC
VII/2
2
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC
34
39
15
D017001
STROKOVNI SODELAVEC
VII/2
3
STROKOVNI SODELAVEC
33
38
16
D017002
UČITELJ SLOVENŠČINE NA TUJI UNIVERZI
VII/2
0
 
35
45
17
D017003
UČITELJ VEŠČIN
VII/2
0
 
35
45
18
D017004
VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ
VII/2
1
VIŠJI PREDAVATELJ
42
47
19
D017004
VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ
VII/2
2
PREDAVATELJ
36
41
20
D019001
VISOKOŠOLSKI UČITELJ
IX
1
REDNI PROFESOR
53
57
21
D019001
VISOKOŠOLSKI UČITELJ
IX
2
IZREDNI PROFESOR
49
54
22
D019001
VISOKOŠOLSKI UČITELJ
IX
3
DOCENT
46
51
23
D019002
GOSTUJOČI VISOKOŠOLSKI UČITELJ IZ TUJINE
IX
1
GOSTUJOČI VISOKOŠOLSKI UČITELJ IZ TUJINE – REDNI PROFESOR
53
57
24
D019002
GOSTUJOČI VISOKOŠOLSKI UČITELJ IZ TUJINE
IX
2
GOSTUJOČI VISOKOŠOLSKI UČITELJ IZ TUJINE – IZREDNI PROFESOR
49
54
25
D019002
GOSTUJOČI VISOKOŠOLSKI UČITELJ IZ TUJINE
IX
3
GOSTUJOČI VISOKOŠOLSKI UČITELJ IZ TUJINE – DOCENT
46
51
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine D2) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 8/16 – popr. in 46/17) se v drugem odstavku 3. člena v prilogi z naslovom »Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D2« tabela z uvrstitvami delovnih mest v plačne razrede nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred
Plačni razred
DM/N
brez napr.
z napr.
1
D025001
LABORANT III
V
0
22
32
2
D025002
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
V
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK
36
41
3
D025002
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
V
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC
33
38
4
D025002
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
V
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR
30
35
5
D025002
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
V
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
27
32
6
D025003
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
V
1
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK
36
41
7
D025003
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
V
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC
33
38
8
D025003
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
V
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR
30
35
9
D025003
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
V
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
27
32
10
D026001
INŠTRUKTOR PRAKTIČNIH VSEBIN
VI
0
25
35
11
D026002
LABORANT II
VI
0
26
36
12
D026003
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VI
1
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETNIK
38
43
13
D026003
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VI
2
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETOVALEC
35
40
14
D026003
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VI
3
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE MENTOR
32
37
15
D026003
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VI
4
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
29
34
16
D026004
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU
VI
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK
38
43
17
D026004
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V DELOVNEM PROCESU
VI
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC
35
40
18
D026004
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V DELOVNEM PROCESU
VI
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU MENTOR
32
37
19
D026004
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU
VI
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU
29
34
20
D026005
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VI
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK
38
43
21
D026005
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VI
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC
35
40
22
D026005
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VI
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR
32
37
23
D026005
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VI
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
29
34
24
D026006
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VI
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK
38
43
25
D026006
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VI
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC
35
40
26
D026006
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VI
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU MENTOR
32
37
27
D026006
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VI
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
29
34
28
D026007
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VI
1
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK
38
43
29
D026007
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VI
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC
35
40
30
D026007
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VI
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR
32
37
31
D026007
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VI
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
29
34
32
D026008
VODJA POSESTVA
VI
1
VODJA POSESTVA SVETNIK
38
43
33
D026008
VODJA POSESTVA
VI
2
VODJA POSESTVA SVETOVALEC
35
40
34
D026008
VODJA POSESTVA
VI
3
VODJA POSESTVA MENTOR
32
37
35
D026008
VODJA POSESTVA
VI
4
VODJA POSESTVA
29
34
36
D027001
INŠTRUKTOR
VII/1
1
INŠTRUKTOR SVETNIK
41
46
37
D027001
INŠTRUKTOR
VII/1
2
INŠTRUKTOR SVETOVALEC
38
43
38
D027001
INŠTRUKTOR
VII/1
3
INŠTRUKTOR MENTOR
35
40
39
D027001
INŠTRUKTOR
VII/1
4
INŠTRUKTOR
32
37
40
D027002
INŠTRUKTOR
VII/2
1
INŠTRUKTOR SVETNIK
41
46
41
D027002
INŠTRUKTOR
VII/2
2
INŠTRUKTOR SVETOVALEC
38
43
42
D027002
INŠTRUKTOR
VII/2
3
INŠTRUKTOR MENTOR
35
40
43
D027002
INŠTRUKTOR
VII/2
4
INŠTRUKTOR
32
37
44
D027003
KNJIŽNIČAR
VII/1
1
KNJIŽNIČAR SVETNIK
41
46
45
D027003
KNJIŽNIČAR
VII/1
2
KNJIŽNIČAR SVETOVALEC
38
43
46
D027003
KNJIŽNIČAR
VII/1
3
KNJIŽNIČAR MENTOR
35
40
47
D027003
KNJIŽNIČAR
VII/1
4
KNJIŽNIČAR
32
37
48
D027004
KNJIŽNIČAR
VII/2
1
KNJIŽNIČAR SVETNIK
41
46
49
D027004
KNJIŽNIČAR
VII/2
2
KNJIŽNIČAR SVETOVALEC
38
43
50
D027004
KNJIŽNIČAR
VII/2
3
KNJIŽNIČAR MENTOR
35
40
51
D027004
KNJIŽNIČAR
VII/2
4
KNJIŽNIČAR
32
37
52
D027005
KOREPETITOR
VII/2
1
KOREPETITOR SVETNIK
41
46
53
D027005
KOREPETITOR
VII/2
2
KOREPETITOR SVETOVALEC
38
43
54
D027005
KOREPETITOR
VII/2
3
KOREPETITOR MENTOR
35
40
55
D027005
KOREPETITOR
VII/2
4
KOREPETITOR
32
37
56
D027006
MOBILNI UČITELJ 
ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ
VII/2
1
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ SVETNIK
42
47
57
D027006
MOBILNI UČITELJ 
ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ
VII/2
2
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ SVETOVALEC
39
44
58
D027006
MOBILNI UČITELJ 
ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ
VII/2
3
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ MENTOR
36
41
59
D027006
MOBILNI UČITELJ 
ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ
VII/2
4
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ
33
38
60
D027007
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VII/1
1
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETNIK
41
46
61
D027007
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VII/1
2
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETOVALEC
38
43
62
D027007
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VII/1
3
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE MENTOR
35
40
63
D027007
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VII/1
4
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
32
37
64
D027008
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VII/2
1
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETNIK
41
46
65
D027008
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VII/2
2
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETOVALEC
38
43
66
D027008
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VII/2
3
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE MENTOR
35
40
67
D027008
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
VII/2
4
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE
32
37
68
D027009
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
VII/1
1
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SVETNIK
41
46
69
D027009
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
VII/1
2
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SVETOVALEC
38
43
70
D027009
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
VII/1
3
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH MENTOR
35
40
71
D027009
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
VII/1
4
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
32
37
72
D027010
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
VII/2
1
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SVETNIK
41
46
73
D027010
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
VII/2
2
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SVETOVALEC
38
43
74
D027010
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
VII/2
3
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH MENTOR
35
40
75
D027010
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
VII/2
4
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
32
37
76
D027011
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU
VII/1
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK
41
46
77
D027011
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V DELOVNEM PROCESU
VII/1
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC
38
43
78
D027011
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V DELOVNEM PROCESU
VII/1
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU MENTOR
35
40
79
D027011
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V DELOVNEM PROCESU
VII/1
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU
32
37
80
D027012
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V DELOVNEM PROCESU
VII/2
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK
41
46
81
D027012
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V DELOVNEM PROCESU
VII/2
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC
38
43
82
D027012
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V DELOVNEM PROCESU
VII/2
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU MENTOR
35
40
83
D027012
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V DELOVNEM PROCESU
VII/2
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU
32
37
84
D027013
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VII/1
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK
41
46
85
D027013
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VII/1
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC
38
43
86
D027013
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VII/1
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR
35
40
87
D027013
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VII/1
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
32
37
88
D027014
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VII/2
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK
41
46
89
D027014
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VII/2
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC
38
43
90
D027014
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VII/2
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR
35
40
91
D027014
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
VII/2
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA
32
37
92
D027015
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VII/1
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK
41
46
93
D027015
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VII/1
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC
38
43
94
D027015
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VII/1
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU MENTOR
35
40
95
D027015
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VII/1
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
32
37
96
D027016
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VII/2
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGAPOUKA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK
41
46
97
D027016
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VII/2
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGAPOUKA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC
38
43
98
D027016
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VII/2
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGAPOUKA V DELOVNEM PROCESU MENTOR
35
40
99
D027016
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU
VII/2
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGAPOUKA V DELOVNEM PROCESU
32
37
100
D027017
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE
VII/2
1
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE SVETNIK
41
46
101
D027017
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE
VII/2
2
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE SVETOVALEC
38
43
102
D027017
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE
VII/2
3
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE MENTOR
35
40
103
D027017
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE
VII/2
4
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE
32
37
104
D027018
POMOČNIK DIREKTORJA
VII/2
1
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD SVETNIK
43
48
ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD
105
D027018
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD
VII/2
2
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD SVETOVALEC
40
45
106
D027018
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD
VII/2
3
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD MENTOR
37
42
107
D027019
POMOČNIK RAVNATELJA
VII/1
1
POMOČNIK RAVNATELJA SVETNIK
43
48
108
D027019
POMOČNIK RAVNATELJA
VII/1
2
POMOČNIK RAVNATELJA SVETOVALEC
40
45
109
D027019
POMOČNIK RAVNATELJA
VII/1
3
POMOČNIK RAVNATELJA MENTOR
37
42
110
D027020
POMOČNIK RAVNATELJA
VII/2
1
POMOČNIK RAVNATELJA SVETNIK
43
48
111
D027020
POMOČNIK RAVNATELJA
VII/2
2
POMOČNIK RAVNATELJA SVETOVALEC
40
45
112
D027020
POMOČNIK RAVNATELJA
VII/2
3
POMOČNIK RAVNATELJA MENTOR
37
42
113
D027021
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
VII/2
1
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SVETNIK
42
47
114
D027021
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
VII/2
2
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SVETOVALEC
39
44
115
D027021
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
VII/2
3
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE MENTOR
36
41
116
D027021
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
VII/2
4
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
33
38
117
D027022
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI
VII/2
1
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI SVETNIK
41
46
118
D027022
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI
VII/2
2
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI SVETOVALEC
38
43
119
D027022
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI
VII/2
3
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI MENTOR
35
40
120
D027022
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI
VII/2
4
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI
32
37
121
D027023
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA)
VII/1
1
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA SVETNIK
41
46
122
D027023
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA)
VII/1
2
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA SVETOVALEC
38
43
123
D027023
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA)
VII/1
3
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA MENTOR
35
40
124
D027023
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA)
VII/1
4
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA
32
37
125
D027024
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA)
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA – SVETNIK
41
46
126
D027024
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA)
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA SVETOVALEC
38
43
127
D027024
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA)
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA MENTOR
35
40
128
D027024
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA)
VII/2
4
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA
32
37
129
D027025
SVETOVALNI DELAVEC
VII/1
1
SVETOVALNI DELAVEC SVETNIK
41
46
130
D027025
SVETOVALNI DELAVEC
VII/1
2
SVETOVALNI DELAVEC SVETOVALEC
38
43
131
D027025
SVETOVALNI DELAVEC
VII/1
3
SVETOVALNI DELAVEC MENTOR
35
40
132
D027025
SVETOVALNI DELAVEC
VII/1
4
SVETOVALNI DELAVEC
32
37
133
D027026
SVETOVALNI DELAVEC
VII/2
1
SVETOVALNI DELAVEC SVETNIK
41
46
134
D027026
SVETOVALNI DELAVEC
VII/2
2
SVETOVALNI DELAVEC SVETOVALEC
38
43
135
D027026
SVETOVALNI DELAVEC
VII/2
3
SVETOVALNI DELAVEC MENTOR
35
40
136
D027026
SVETOVALNI DELAVEC
VII/2
4
SVETOVALNI DELAVEC
32
37
137
D027027
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
VII/2
1
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH SVETNIK
41
46
138
D027027
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
VII/2
2
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH SVETOVALEC
38
43
139
D027027
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
VII/2
3
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH MENTOR
35
40
140
D027027
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
VII/2
4
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
32
37
141
D027028
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA)
VII/2
1
TUJI UČITELJ SVETNIK
41
46
142
D027028
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA)
VII/2
2
TUJI UČITELJ SVETOVALEC
38
43
143
D027028
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA)
VII/2
3
TUJI UČITELJ MENTOR
35
40
144
D027028
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA)
VII/2
4
TUJI UČITELJ
32
37
145
D027029
UČITELJ
VII/1
1
UČITELJ SVETNIK
41
46
146
D027029
UČITELJ
VII/1
2
UČITELJ SVETOVALEC
38
43
147
D027029
UČITELJ
VII/1
3
UČITELJ MENTOR
35
40
148
D027029
UČITELJ
VII/1
4
UČITELJ
32
37
149
D027030
UČITELJ
VII/2
1
UČITELJ SVETNIK
41
46
150
D027030
UČITELJ
VII/2
2
UČITELJ SVETOVALEC
38
43
151
D027030
UČITELJ
VII/2
3
UČITELJ MENTOR
35
40
152
D027030
UČITELJ
VII/2
4
UČITELJ
32
37
153
D027031
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VII/1
1
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK
41
46
154
D027031
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VII/1
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC
38
43
155
D027031
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VII/1
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR
35
40
156
D027031
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VII/1
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
32
37
157
D027032
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VII/2
1
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK
41
46
158
D027032
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VII/2
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC
38
43
159
D027032
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VII/2
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR
35
40
160
D027032
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
VII/2
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA
32
37
161
D027033
UČITELJ V CŠOD
VII/2
1
UČITELJ V CŠOD SVETNIK
41
46
162
D027033
UČITELJ V CŠOD
VII/2
2
UČITELJ V CŠOD SVETOVALEC
38
43
163
D027033
UČITELJ V CŠOD
VII/2
3
UČITELJ V CŠOD MENTOR
35
40
164
D027033
UČITELJ V CŠOD
VII/2
4
UČITELJ V CŠOD
32
37
165
D027034
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA
VII/1
1
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA SVETNIK
41
46
166
D027034
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA
VII/1
2
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA SVETOVALEC
38
43
167
D027034
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA
VII/1
3
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA MENTOR
35
40
168
D027034
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA
VII/1
4
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA
32
37
169
D027035
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA
VII/2
1
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA SVETNIK
41
46
170
D027035
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA
VII/2
2
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA SVETOVALEC
38
43
171
D027035
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA
VII/2
3
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA MENTOR
35
40
172
D027035
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA
VII/2
4
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA
32
37
173
D027036
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU)
VII/1
1
VZGOJITELJ SVETNIK
41
46
174
D027036
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU)
VII/1
2
VZGOJITELJ SVETOVALEC
38
43
175
D027036
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU)
VII/1
3
VZGOJITELJ MENTOR
35
40
176
D027036
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU)
VII/1
4
VZGOJITELJ
32
37
177
D027037
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU)
VII/2
1
VZGOJITELJ SVETNIK
41
46
178
D027037
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU)
VII/2
2
VZGOJITELJ SVETOVALEC
38
43
179
D027037
VZGOJITELJ
VII/2
3
VZGOJITELJ MENTOR
35
40
(V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU)
180
D027037
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU)
VII/2
4
VZGOJITELJ
32
37
181
D025004
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
V
1
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK – RAZREDNIK
37
42
182
D025004
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
V
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC – RAZREDNIK
 
34
 
39
183
D025004
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
V
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR – RAZREDNIK
31
36
184
D025004
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
V
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
28
33
185
D026009
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
VI
1
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK – RAZREDNIK
 
39
 
44
186
D026009
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
VI
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC – RAZREDNIK
 
36
 
41
187
D026009
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
VI
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR – RAZREDNIK
33
38
188
D026009
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
VI
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
30
35
189
D027038
UČITELJ – RAZREDNIK
VII/1
1
UČITELJ SVETNIK – RAZREDNIK
42
47
190
D027038
UČITELJ – RAZREDNIK
VII/1
2
UČITELJ SVETOVALEC – RAZREDNIK
39
44
191
D027038
UČITELJ – RAZREDNIK
VII/1
3
UČITELJ MENTOR – RAZREDNIK
36
41
192
D027038
UČITELJ – RAZREDNIK
VII/1
4
UČITELJ – RAZREDNIK
33
38
193
D027039
UČITELJ – RAZREDNIK
VII/2
1
UČITELJ SVETNIK – RAZREDNIK
42
47
194
D027039
UČITELJ – RAZREDNIK
VII/2
2
UČITELJ SVETOVALEC – RAZREDNIK
39
44
195
D027039
UČITELJ – RAZREDNIK
VII/2
3
UČITELJ MENTOR – RAZREDNIK
36
41
196
D027039
UČITELJ – RAZREDNIK
VII/2
4
UČITELJ – RAZREDNIK
33
38
197
D027040
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
VII/1
1
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK – RAZREDNIK
42
47
198
D027040
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
VII/1
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC – RAZREDNIK
39
44
199
D027040
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
VII/1
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR – RAZREDNIK
36
41
200
D027040
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
VII/1
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
33
38
201
D027041
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
VII/2
1
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK – RAZREDNIK
42
47
202
D027041
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
VII/2
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC – RAZREDNIK
39
44
203
D027041
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
VII/2
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR – RAZREDNIK
36
41
204
D027041
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
VII/2
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
33
38
«. 
4. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine D3) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 8/16 – popr. in 46/17) se v tretjem odstavku 3. člena v prilogi z naslovom »Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D3« tabela z uvrstitvami delovnih mest v plačne razrede nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred
Plačni razred z napr.
DM/N
brez napr.
1
D035001
POMOČNIK VZGOJITELJA
V
0
22
32
2
D035002
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK-POMOČNIK VZGOJITELJA
V
0
22
32
3
D037001
ORGANIZATOR PREHRANE
VII/1
0
31
41
4
D037002
ORGANIZATOR PREHRANE
VII/2
0
32
42
5
D037003
ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA
VII/1
0
31
41
6
D037004
ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA
VII/2
0
32
42
7
D037005
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA
VII/1
1
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA SVETNIK
41
47
8
D037005
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA
VII/1
2
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA SVETOVALEC
39
44
9
D037005
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA
VII/1
3
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA MENTOR
36
41
10
D037006
SVETOVALNI DELAVEC
VII/1
1
SVETOVALNI DELAVEC SVETNIK
39
44
11
D037006
SVETOVALNI DELAVEC
VII/1
2
SVETOVALNI DELAVEC SVETOVALEC
37
42
12
D037006
SVETOVALNI DELAVEC
VII/1
3
SVETOVALNI DELAVEC MENTOR
34
39
13
D037006
SVETOVALNI DELAVEC
VII/1
4
SVETOVALNI DELAVEC
32
37
14
D037007
VZGOJITELJ
VII/1
1
VZGOJITELJ SVETNIK
39
44
15
D037007
VZGOJITELJ
VII/1
2
VZGOJITELJ SVETOVALEC
37
42
16
D037007
VZGOJITELJ
VII/1
3
VZGOJITELJ MENTOR
34
39
17
D037007
VZGOJITELJ
VII/1
4
VZGOJITELJ
32
37
18
D037008
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA
VII/2
1
VZGOJITELJ SVETNIK
41
46
19
D037008
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA
VII/2
2
VZGOJITELJ SVETOVALEC
38
43
20
D037008
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA
VII/2
3
VZGOJITELJ MENTOR
35
40
21
D037008
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA
VII/2
4
VZGOJITELJ
32
37
«. 
5. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 8/16 – popr. in 46/17) se v prvem odstavku 4. člena v prilogi z naslovom »Delovna mesta plačne skupine J« tabela z uvrstitvami delovnih mest v plačne razrede nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred
Plačni razred
DM/N
brez napr.
z napr.
1
J014001
BLAGAJNIK IV
IV
0
15
25
2
J015001
ANALITIK V
V
0
19
29
3
J015008
FINANČNIK V
V
0
20
30
4
J015013
KNJIGOVODJA V
V
0
20
30
5
J015022
ORGANIZATOR DELA V
V
0
19
29
6
J015037
STROKOVNI DELAVEC NA UNIVERZI V
V
0
21
31
7
J015038
STROKOVNI DELAVEC V
V
0
21
31
8
J016001
ANALITIK VI
VI
0
23
33
9
J016002
BLAGAJNIK VI
VI
0
23
33
10
J016005
FINANČNIK VI
VI
0
24
34
11
J016006
GLAVNI KNJIGOVODJA VI
VI
0
25
35
12
J016014
KNJIGOVODJA VI
VI
0
23
33
13
J016023
ORGANIZATOR DELA VI
VI
0
23
33
14
J016027
RAČUNOVODJA VI
VI
0
25
35
15
J016028
REFERENT VI
VI
0
23
33
16
J016032
SISTEMSKI OPERATER VI
VI
0
24
34
17
J016033
SISTEMSKI TEHNIK VI
VI
0
24
34
18
J016036
STROKOVNI DELAVEC NA UNIVERZI VI
VI
0
24
34
19
J016037
STROKOVNI DELAVEC VI
VI
0
24
34
20
J016980
VODJA ENOSTAVNEJŠEGA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI) VI
VI
0
28
38
21
J016981
VODJA ENOSTAVNEJŠEGA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) VI
VI
0
27
37
22
J017003
ANALITIK VII/1
VII/1
0
29
39
23
J017005
ANALITIK VII/2 (II)
VII/2
0
35
45
24
J017016
FINANČNIK VII/1
VII/1
0
30
40
25
J017025
INFORMATIK VII/1
VII/1
0
30
40
26
J017026
INFORMATIK VII/2
VII/2
0
32
42
27
J017036
KADROVIK VII/1
VII/1
0
30
40
28
J017054
NOTRANJI REVIZOR VII/1
VII/1
0
30
40
29
J017056
NOTRANJI REVIZOR VII/2 (I)
VII/2
0
40
50
30
J017057
NOTRANJI REVIZOR VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
31
J017064
ORGANIZATOR INFORMATIKE VII/2
VII/2
0
33
43
32
J017079
PROGRAMER APLIKACIJ VII/1
VII/1
0
30
40
33
J017090
RAČUNOVODJA VII/1
VII/1
0
30
40
34
J017093
RAČUNOVODJA VII/2 (III)
VII/2
0
31
41
35
J017100
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1
VII/1
0
30
40
36
J017101
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2
VII/2
0
31
41
37
J017102
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I)
VII/2
0
35
45
38
J017103
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II)
VII/2
0
34
44
39
J017104
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III)
VII/2
0
33
43
40
J017108
SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I)
VII/2
0
34
44
41
J017109
SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (II)
VII/2
0
32
42
42
J017119
SISTEMSKI INŽENIR VII/1
VII/1
0
30
40
43
J017120
SISTEMSKI INŽENIR VII/2
VII/2
0
33
43
44
J017123
SODELAVEC V VETERINARSTVU – STROKOVNI DELAVEC VII/2
VII/2
0
34
44
45
J017131
STROKOVNI DELAVEC VII/1
VII/1
0
29
39
46
J017141
STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1
VII/1
0
30
40
47
J017161
VETERINAR VII/2
VII/2
0
35
45
48
J017162
VIŠJI STROKOVNI DELAVEC VII/1
VII/1
0
28
38
49
J017901
POMOČNIK DIREKTORJA DRUGE ČLANICE VII/2
VII/2
0
38
48
50
J017902
POMOČNIK GLAVNEGA TAJNIKA UNIVERZE VII/2
VII/2
0
44
54
51
J017903
POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2
VII/2
0
38
48
52
J017905
PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE VII/2
VII/2
0
40
50
53
J017908
TAJNIK ČLANICE VII/2
VII/2
0
44
54
54
J017909
TAJNIK DRUGE ČLANICE VII/2
VII/2
0
44
54
55
J017910
TAJNIK KNJIŽNICE VII/2
VII/2
0
44
54
56
J017911
TAJNIK SAMOSTOJNEGA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA VII/2
VII/2
0
44
54
57
J017912
UPRAVNIK POSESTVA VII/2
VII/2
0
40
50
58
J017913
VODJA ENOSTAVNEJŠEGA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI) VII/1
VII/1
0
33
43
59
J017916
VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE VII/2
VII/2
0
40
50
60
J017931
VODJA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI) VII/2
VII/2
0
36
46
61
J017932
VODJA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) VII/2
VII/2
0
35
45
62
J017935
VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I)
VII/2
0
38
48
63
J017936
VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 -II
VII/2
0
36
46
64
J017937
VODJA SLUŽBE VPIS IN ŠTUDENTSKE ZADEVE VII/2
VII/2
0
38
48
65
J017938
VODJA SLUŽBE ZA NOTRANJO REVIZIJO VII/2
VII/2
0
40
50
66
J017980
VODJA ENOSTAVNEJŠEGA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) VII/1
VII/1
0
32
42
67
J018003
SODELAVEC V VETERINARSTVU – SPECIALIST VIII
VIII
0
42
52
68
J018005
VETERINAR SPECIALIST VIII
VIII
0
43
53
69
J019003
SODELAVEC V VETERINARSTVU – SPECIALIST IX
IX
0
44
54
70
J019006
VETERINAR SPECIALIST IX
IX
0
46
56
71
J024005
STROJEPISKA IV
IV
0
17
27
72
J025002
ADMINISTRATOR V
V
0
20
30
73
J025019
TAJNICA V
V
0
18
28
74
J026002
ADMINISTRATOR VI
VI
0
23
33
75
J026005
TAJNICA VODSTVA UNIVERZE VI
VI
0
23
33
76
J026026
TAJNIK VIZ VI
VI
0
24
34
77
J027005
POSLOVNI SEKRETAR VII/1
VII/1
0
27
37
78
J027006
POSLOVNI SEKRETAR VII/2
VII/2
0
32
42
79
J027007
TAJNICA VODSTVA UNIVERZE VII/1
VII/1
0
27
37
80
J031004
POMOŽNI DELAVEC I
I
0
11
21
81
J032001
ČISTILKA II
II
0
11
21
82
J032003
DELAVEC V KMETIJSTVU II
II
0
11
21
83
J032005
GARDEROBER II
II
0
11
21
84
J032006
GOSPODINJEC II
II
0
12
22
85
J032008
KUHARSKI POMOČNIK II
II
0
13
23
86
J032013
PERICA II
II
0
12
22
87
J032022
STREŽNICA II
II
0
12
22
88
J032026
TEHNIČNI DELAVEC II
II
0
11
21
89
J032029
VRATAR II
II
0
12
22
90
J033004
GARDEROBER III
III
0
15
25
91
J033005
GOSPODINJEC III
III
0
15
25
92
J033008
KUHINJSKI POMOČNIK III
III
0
14
24
93
J033009
KURIR III
III
0
14
24
94
J033013
POMOŽNI VZDRŽEVALNI DELAVEC III
III
0
13
23
95
J033021
TEHNIČNI DELAVEC III
III
0
14
24
96
J033023
TELEFONIST III
III
0
13
23
97
J033024
VARNOSTNIK III
III
0
13
23
98
J033027
VRATAR III
III
0
13
23
99
J033028
VZDRŽEVALEC III
III
0
14
24
100
J034006
DIETNI KUHAR IV
IV
0
18
28
101
J034009
ELEKTRIČAR IV
IV
0
17
27
102
J034017
GOSPODINJEC IV
IV
0
17
27
103
J034020
HIŠNIK IV
IV
0
17
27
104
J034022
INŠTALATER IV
IV
0
17
27
105
J034030
KUHAR IV
IV
0
17
27
106
J034031
KURJAČ IV
IV
0
15
25
107
J034038
MIZAR IV
IV
0
17
27
108
J034042
NATAKAR IV
IV
0
17
27
109
J034050
PLESKAR IV
IV
0
17
27
110
J034063
SOBAR IV
IV
0
15
25
111
J034065
SODELAVEC V VETERINARSTVU IV
IV
0
17
27
112
J034070
ŠIVILJA IV
IV
0
17
27
113
J034073
TEHNIČNI DELAVEC – VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE IV
IV
0
17
27
114
J034074
TEHNIČNI DELAVEC IV (I)
IV
0
17
27
115
J034075
TEHNIČNI DELAVEC IV (II)
IV
0
16
26
116
J034084
VARNOSTNIK IV
IV
0
17
27
117
J034085
VINOGRADNIK SADJAR IV
IV
0
17
27
118
J034089
VOZNIK IV
IV
0
15
25
119
J034092
VRTNAR IV
IV
0
17
27
120
J034096
VZDRŽEVALEC IV (II)
IV
0
16
26
121
J034097
ZIDAR IV
IV
0
17
27
122
J035008
DIETNI KUHAR V
V
0
21
31
123
J035010
EKONOM V
V
0
19
29
124
J035016
GLAVNI KUHAR V
V
0
21
31
125
J035020
GOSPODINJEC V
V
0
22
32
126
J035025
HIŠNIK V
V
0
19
29
127
J035027
KMETIJSKI STROJNIK V
V
0
19
29
128
J035035
KUHAR V
V
0
19
29
129
J035044
OBDUKCIJSKI POMOČNIK V
V
0
24
34
130
J035047
OSKRBNIK V
V
0
21
31
131
J035052
PRODAJNI REFERENT V
V
0
23
33
132
J035056
RECEPTOR V
V
0
18
28
133
J035059
SKLADIŠČNIK V
V
0
19
29
134
J035063
SODELAVEC V VETERINARSTVU – TEHNIK V
V
0
22
32
135
J035064
SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV V
V
0
20
30
136
J035066
TEHNIČNI DELAVEC – VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE V
V
0
21
31
137
J035067
TEHNIČNI DELAVEC V (I)
V
0
22
32
138
J035068
TEHNIČNI DELAVEC V (II)
V
0
20
30
139
J035070
TISKAR V
V
0
21
31
140
J035074
UPRAVNIK V
V
0
18
28
141
J035077
VARNOSTNIK V
V
0
19
29
142
J035078
VARUH NEGOVALEC V
V
0
22
32
143
J035079
VETERINARSKI HIGIENIK V
V
0
25
35
144
J035085
VOZNIK V
V
0
18
28
145
J035132
SPREMLJEVALEC SKUPINE V ZAVODU
V
0
22
32
ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE IN MLADOSTNIKE
146
J036002
EKONOM VI
VI
0
23
33
147
J036005
GLAVNI SKLADIŠČNIK VI
VI
0
26
36
148
J036011
PLANER ANALITIK VI
VI
0
23
33
149
J036017
SODELAVEC V VETERINARSTVU – VIŠJI TEHNIK VI
VI
0
26
36
150
J036018
TEHNIŠKI SODELAVEC VI
VI
0
25
35
151
J036024
VZDRŽEVALEC VI
VI
0
23
33
152
J037003
TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1
VII/1
0
29
39
153
J037007
UPRAVNIK VII/1
VII/1
0
28
38
154
J037008
UPRAVNIK VII/2
VII/2
0
32
42
155
J037009
VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKE OPREME VII/1
VII/1
0
29
39
«. 
6. člen 
(uporaba določb) 
Ne glede na določbe o povračilih stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov javnih uslužbencev iz Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17 in 46/17), se od začetka veljavnosti tega aneksa glede jubilejnih nagrad in odpravnine ob upokojitvi uporabljajo določbe tega aneksa.
7. člen 
(jubilejna nagrada) 
(1) Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v višini:
– za 10 let delovne dobe 288,76 eura,
– za 20 let delovne dobe 433,13 eura,
– za 30 let delovne dobe 577,51 eura,
– za 40 let delovne dobe 577,51 eura.
(2) Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.
(3) Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.
8. člen 
(odpravnina ob upokojitvi) 
(1) Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povprečne mesečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje mesečne plače javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje.
(2) Javni uslužbenec je v primeru, ko je delodajalec zanj financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine.
(3) V primeru, da javni uslužbenec po upokojitvi ponovno sklene delovno razmerje pri delodajalcu v javnem sektorju, mu ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.
9. člen 
(učitelj razrednik) 
Za 34. členom se doda nov 34. a člen, ki se glasi:
»Učitelja, ki opravlja naloge razrednika, izmed zaposlenih učiteljev v zavodu določi ravnatelj.
Učitelj za čas opravljanja nalog razrednika sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas na delovnem mestu učitelj razrednik. V času opravljanja nalog razrednika učitelju mirujejo pravice, obveznosti in odgovornosti iz pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto učitelja. Ob prenehanju opravljanja nalog razrednika, ima učitelj razrednik pravico in dolžnost do vrnitve na delovno mesto učitelja.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko učitelj, ki je v zavodu zaposlen za določen čas, sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas na delovnem mestu učitelj razrednik, in sicer za čas opravljanja nalog razrednika.
Opravljanje nalog na delovnem mestu učitelj razrednik in na delovnem mestu učitelj se šteje za opravljanje istega dela v smislu omejitve sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas, kot ga določa zakon, ki ureja delovna razmerja.«.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladijo s tem aneksom najkasneje v roku 45 dni od uveljavitve tega aneksa.
11. člen 
(pridobitev pravice do izplačila višje plače) 
(1) Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem aneksom glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo tega aneksa postopno, in sicer na naslednji način:
a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.
(2) Javnemu uslužbencu, ki se po uveljavitvi tega aneksa zaposli v javnem sektorju, se določi plačni razred za določitev plače glede na uvrstitev delovnega mesta v plačni razred skladno z rokom iz prejšnjega odstavka, ki je določen za izplačilo plačnega razreda povišanja.
(3) Javni uslužbenci, ki se premestijo na nova delovna mesta, in sicer Učitelj razrednik, šifra D027038, Učitelj razrednik, šifra D027039, Učitelj praktičnega pouka – razrednik, šifra D025004, Učitelj praktičnega pouka – razrednik, šifra D026009, Učitelj praktičnega pouka – razrednik, šifra D027040 in Učitelj praktičnega pouka – razrednik, šifra D027041, pridobijo pravico do izplačila višje plače, ki je posledica uvedbe novega delovnega mesta 1. septembra 2019.
(4) Javni uslužbenci, ki se premestijo na novo delovno mesto Gostujoči visokošolski učitelj iz tujine, šifra D019002, pridobijo plačni razred iz tabele iz 2. člena tega aneksa v istih rokih, kot so določeni za delovno mesto Visokošolski učitelj, šifra D019001.
(5) Javni uslužbenci, ki se premestijo na novo delovno mesto Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, šifra D035002, pridobijo plačni razred iz tabele iz 4. člena tega aneksa s 1. januarjem 2019.
12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega aneksa prenehata veljati 12. člen in 14. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12).
13. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-59/2018
Ljubljana, dne 3. decembra 2018
EVA 2018-3330-0053
Vlada Republike Slovenije 
 
Rudi Medved l.r.
Minister 
za javno upravo 
 
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
Minister 
za finance 
 
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister 
za izobraževanje, znanost 
in šport
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
 
SVIZ – SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE 
Branimir Štrukelj l.r.
 
ZSSS – SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE – VIR 
Matejka Žekš l.r.
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Marko Marinčič l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 5. 12. 2018 izdalo potrdilo št. 10101-5/2008-20 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 33/8.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti