Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3796. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2P)
3797. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3798. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3799. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3800. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3801. Ukaz o pomilostitvi obsojenca

MINISTRSTVA

3802. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
3803. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2019

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3804. Navodilo o prenehanju veljavnosti Splošnega navodila o pogojih in okoliščinah za odstopanje zadev v postopek poravnavanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3805. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3806. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2019

Brezovica

3807. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019

Dolenjske Toplice

3808. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 2

Gornji Petrovci

3809. Poročilo o izidu volitev v Občini Gornji Petrovci dne 18. 11. 2018

Ig

3810. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2019

Kamnik

3811. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik
3812. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kamnik
3813. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik

Kozje

3814. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2019

Kranjska Gora

3815. Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 18. 11. 2018 v Občini Kranjska Gora
3844. Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018

Laško

3816. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 18. novembra 2018
3817. Poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta Laško, na volitvah dne 18. novembra 2018 po volilnih enotah 1, 2 in 3

Lendava

3818. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Občine Lendava 18. novembra 2018
3819. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Lendava na volitvah dne 18. novembra 2018
3820. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Lendava – predstavnika madžarske narodne skupnosti na volitvah dne 18. novembra 2018
3821. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Lendava – predstavnika romske skupnosti na volitvah dne 18. novembra 2018
3822. Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti Občine Lendava 18. novembra 2018

Medvode

3845. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Medvode 18. novembra 2018
3846. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Medvode dne 18. novembra 2018
3847. Poročilo o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih in vaških skupnosti Občine Medvode 18. novembra 2018

Metlika

3823. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Metlika
3824. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Metlika
3825. Poročilo o izidu rednih volitev članov sveta Mestne skupnosti Metlika in krajevnih skupnosti v Občini Metlika
3826. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Metlika – predstavnika romske skupnosti

Murska Sobota

3827. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota
3828. Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
3829. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota na volitvah dne 18. novembra 2018
3830. Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti

Nova Gorica

3848. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1. 1.–31. 3. 2019
3849. Poročilo o izidu glasovanja v drugem krogu volitev za župana Mestne občine Nova Gorica, 2. decembra 2018

Piran

3831. Poročilo o izidu volitev 2. kroga za župana Občine Piran

Rogaška Slatina

3850. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina

Sežana

3851. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Sežana – drugi krog, dne 2. 12. 2018

Šempeter-Vrtojba

3832. Poročilo o izidu volitev v Občini Šempeter - Vrtojba

Šentjur

3833. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nova vas, enot urejanja prostora ŠE139, ŠE138-del in ŠE 56-del

Šmarje pri Jelšah

3834. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2019

Šmarješke Toplice

3852. Sklep o razveljavitvi drugega kroga volitev za župana Občine Šmarješke Toplice na volišču Bela Cerkev in ponovnem razpisu drugega kroga volitev za župana na volišču Bela Cerkev

Štore

3835. Poročilo o izidu volitev župana, članov Občinskega sveta Občine Štore in članov sveta Krajevne skupnosti Svetina

Tišina

3836. Poročilo o izidu lokalnih volitev v drugem krogu glasovanja na volitvah župana v Občini Tišina dne 2. decembra 2018

Velika Polana

3837. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Velika Polana na lokalnih volitvah 2018
3838. Poročilo o izidu volitev v Občinski svet Občine Velika Polana na lokalnih volitvah 2018

Žalec

3839. Poročilo o ugotovitvi izida volitev za župana Občine Žalec
3840. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini Žalec
3841. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec

Žužemberk

3842. Statut Občine Žužemberk
3843. Poslovnik Občinskega sveta Občine Žužemberk

POPRAVKI

3853. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Koščakov hrib – ponovna javna razgrnitev zaradi uskladitve meje OPPN

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti