Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2018 z dne 4. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2018 z dne 4. 12. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3770. Sklep o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije
3771. Sklep o imenovanju direktorja Agencije za zavarovalni nadzor
3772. Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
3773. Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2019
3774. Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Drugi akti

3775. Priporočilo Državnega zbora v zvezi s Triindvajsetim rednim letnim poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2017
3776. Priporočilo Državnega zbora v zvezi s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2017
3777. Priporočilo Državnega zbora v zvezi s Petim poročilom o položaju romske skupnosti v Sloveniji
3778. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (RZ2017)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3779. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3780. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3781. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
3782. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
3783. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
3784. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali
3794. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o priznanjih policije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3785. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3786. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Univerze v Novem mestu in njenih članic
3787. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju

OBČINE

Ankaran

3788. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Ankaran, dne 18. novembra 2018
3789. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Ankaran – predstavnika italijanske narodne skupnosti, dne 18. novembra 2018
3790. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran dne 18. novembra 2018

Beltinci

3791. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Beltinci dne 18. 11. 2018
3792. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Beltinci, dne 18. 11. 2018
3793. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Beltinci o ugotavljanju končnega uradnega izida volitev članov svetov krajevnih skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci na volitvah 18. 11. 2018

POPRAVKI

3795. Popravek Ukaza o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije št. 094-02-5/2018-46 z dne 30. 11. 2018
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti