Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2018 z dne 4. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2018 z dne 4. 12. 2018

Kazalo

3778. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (RZ2017), stran 11935.

  
Na podlagi petega odstavka 97. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 167. in 168. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 27. novembra 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (RZ2017) 
(1) Sprejme se Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2017.
(2) Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2017 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Republike Slovenije za leto 2017, v načrtu razvojnih programov pa prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter realizaciji v tem letu.
Št. 411-03/18-1/10
Ljubljana, dne 27. novembra 2018
EPA 115-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti