Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2018 z dne 4. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2018 z dne 4. 12. 2018

Kazalo

3786. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Univerze v Novem mestu in njenih članic, stran 12262.

  
Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in petega odstavka 138. člena Statuta Univerze v Novem mestu je Senat Univerze v Novem mestu na seji dne 28. novembra 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki diplom Univerze v Novem mestu in njenih članic 
1. 
Univerza v Novem mestu in njene članice (v nadaljevanju: univerza oziroma članica) izdajo diplomantu po zaključenem visokošolskem študijskem programu za pridobitev izobrazbe diplomo.
2. 
Izrazi v tem pravilniku, ki so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo nevtralno za moški in ženski spol.
3. 
Diploma se izda na obrazcu, izdelanem iz posebnega papirja, peščene barve, dimenzija 418 x 297 mm, ki je po daljši strani prepognjen na polovico, tako da tvori diplomsko mapo. Na prvi zunanji strani obrazca je na vrhu napis Univerza v Novem mestu v črni barvi, v sredini je s slepim tiskom in v zeleni barvi odtisnjen znak univerze, na dnu pa je odtisnjen napis Republika Slovenija v črni barvi.
4. 
Na notranji strani obrazca, ki je razdeljen na dve polovici, sta na desni in levi polovici v zeleni barvi odtisnjena elementa celostne grafične podobe. V zeleni barvi sta natisnjena tudi ime članice, na kateri je študij potekal, ter strokovni oziroma znanstveni naslov diplomanta. Ostalo besedilo je natisnjeno v črni barvi.
Diploma vsebuje ime in priimek diplomanta ter datum in kraj njegovega rojstva, vrsto, stopnjo in ime zaključenega visokošolskega študijskega programa ter smer oziroma področje, kadar ima študijski program smeri ali področja, ter pridobljen strokovni oziroma znanstveni naslov.
Diploma vsebuje tudi zaporedno številko diplome, datum diplomiranja oziroma zagovora doktorske disertacije, kraj izdaje diplome, žig univerze oziroma članice, na kateri je študij potekal, ter lastnoročna podpisa rektorja univerze in dekana članice, na kateri je študij potekal, ki opravljata ti funkciji v času podelitve diplome.
Zaporedna številka diplome je sestavljena iz krajšega imena univerze oziroma članice, oznake študijskega programa in zaporedne številke diplome, ki je identična zaporedni številki v knjigi diplomantov oziroma doktorjev znanosti.
Diploma o pridobljenem doktoratu znanosti vsebuje, poleg podatkov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, tudi naslov doktorske disertacije, ime mentorja in morebitnega somentorja.
Vzorci diplom, ki jih določa ta pravilnik za posamezno vrsto in stopnjo študija, so Priloga 1 tega pravilnika.
5. 
Vse diplome, ki jih izdajajo univerza oziroma članice so javne listine in so napisane v slovenskem jeziku.
Sestavni del diplome je priloga k diplomi, katere vsebino določi minister, pristojen za visoko šolstvo, in je pisana v slovenskem in angleškem jeziku.
6. 
Univerza oziroma članica izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgubljeno, uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu Republike Slovenije, če je iz uradnih evidenc univerze oziroma članice razvidno, da je bil po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Duplikat diplome se izda na obrazcu iz 3. točke tega pravilnika, tako, da je v gornjem desnem kotu prve strani diplomske mape zapisano, da gre za duplikat.
Vsebina dvojnika diplome je, z izjemo zaporedne številke diplome in žiga univerze oziroma članice univerze, ki je izdala original, identična vsebini iz 4. točke tega pravilnika. Namesto lastnoročnega podpis se pri imenu in priimku rektorja in dekana članice, ki sta opravljala funkcijo v času podelitve diplome, zapiše »l. r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome trenutni dekan članice podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere je dvojnik diplome izdan. Na hrbtni strani dvojnika diplome je odtisnjen žig članice.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
7. 
Natančna navodila za izvedbo tega pravilnika izda rektor univerze.
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 10. decembra 2018 dalje.
Št. UNM-36-2/2018
Novo mesto, dne 28. novembra 2018
prof. dr. Marjan Blažič l.r.
rektor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti