Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2578. Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2580. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest
2581. Uredba o izvajanju sheme šolskega sadja
2582. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
2583. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju
2584. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
2585. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
2586. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
2587. Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
2588. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi
2589. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija
2590. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

Sklepi

2591. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
2592. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center sodobnih plesnih umetnosti in začetku postopka likvidacije
2593. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Drugi akti

2579. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2594. Odločba o imenovanju pomočnika nacionalnega predstavnika v Eurojustu
2595. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2012

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2596. Spremembe Slovenskega računovodskega standarda 38 (2006)

OBČINE

Horjul

2597. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstveni enoti pri OŠ Horjul

Šempeter-Vrtojba

2598. Dopolnitve Statuta Občine Šempeter - Vrtojba

Trebnje

2599. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2600. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2601. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2602. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2603. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2604. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

POPRAVKI

2605. Popravek Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
2606. Popravek Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
2607. Popravek Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti