Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012

Kazalo

Št. 478-188/2012-1 Ob-3950/12 , Stran 1936
Št. 478-188/2012-1 Ob-3950/12
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Opis predmetov prodaje: Stanovanja 1. Dvosobno stanovanje na naslovu Bizeljska cesta 18, Brežice, št. 5 (nezasedeno) ID znak 1300/574/5,v I. nad., III. etaže s kletjo, v skupni izmeri 60,33 m2, letnik 1966, tablica MO 27332. a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 2012 od 8.30 do 14. ure. b) Izklicna cena: 45.500,00 EUR. 2. Garsonjera na naslovu Bizeljska cesta 18, Brežice, št. 21 (nezasedeno) ID znak 1300/574/21, v 5. nad., 7. etaže s kletjo, v skupni izmeri 23,50 m2, letnik 1966, tablica MO 27348. a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 2012 od 8.30 do 14. ure. b) Izklicna cena: 17.900,00 EUR. 3. Dvosobno stanovanje na naslovu Bizeljska cesta 25, Brežice, št. 12 (nezasedeno) ID znak 1300/579/12, v IV. nad., 7. etaži s kletjo, v skupni izmeri 60,31 m2, letnik 1965, tablica MO 27373. a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 2012 od 8.30 do 14. ure. b) Izklicna cena: 45.600,00 EUR. 4. Stanovanje na naslovu Bizeljska cesta 31, Brežice, št. 5 (nezasedeno) ID znak 1300/586/5, v I. nad., III. etaže s kletjo, v skupni izmeri 56,17 m2, letnik 1957, tablica MO 27912. a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 2012 od 8.30 do 14. ure. b) Izklicna cena: 32.600,00 EUR. 5. Stanovanje na naslovu Bizeljska cesta 31, Brežice, št. 7 (nezasedeno) ID znak 1300/586/7, v II. nad. IV. etaže z drvarnico, v skupni izmeri 36,26 m2, letnik 1957, tablica MO 27914. a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 2012 od 8.30 do 14. ure. b) Izklicna cena: 25.500,00 EUR. 6. Stanovanje na naslovu Bizeljska cesta 31, Brežice, št. 9 (nezasedeno) ID znak 1300/586/9, v II. nad., IV. etaže s kletjo, v skupni izmeri 72,01 m2, letnik 1957, tablica MO 27916. a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 2012 od 8.30 do 14. ure. b) Izklicna cena: 45.600,00 EUR. 7. Stanovanje na naslovu Cankarjeva ulica 17, Brežice, št. 2 (nezasedeno) ID znak 1300/227/2, v PR., II. etaže s kletjo, v izmeri 79,63 m2, letnik 1956, tablica MO 27250. a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 2012 od 8.30 do 14. ure. b) Izklicna cena: 38.900,00 EUR. 8. Stanovanje na naslovu Cankarjeva ulica 22, Brežice, št. 6 (nezasedeno) ID znak 1300/227/6, v I. nad., III. etaže s kletjo, v izmeri 76,51 m2, letnik 1955, tablica MO 27265. a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 2012 od 8.30 do 14. ure. b) Izklicna cena: 35.600,00 EUR. 9. Stanovanje na naslovu Gubčeva ulica 12, Brežice, št. 3 (nezasedeno) ID znak 1300/325/3, v I. nad., III. etaže s kletjo 2x, v skupni izmeri 86,93 m2, letnik 1952, tablica MO 27122. a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 2012 od 8.30 do 14. ure. b) Izklicna cena: 43.100,00 EUR. 10. Stanovanje na naslovu Gubčeva ulica 22, Brežice, št. 1 (nezasedeno) ID znak 1300/332/1, v PR, II. etaže s kletjo, v skupni izmeri 76,04 m2, letnik 1952, tablica MO 27157. a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 2012 od 8.30 do 14. ure. b) Izklicna cena: 33.600,00 EUR. 11. Stanovanje na naslovu Gubčeva ulica 25, Brežice, št. 2 (nezasedeno) ID znak 1300/334/2, v PR, II. etaža s kletjo, v izmeri 87,48 m2, letnik 1952, tablica MO 27171. a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 2012 od 8.30 do 14. ure. b) Izklicna cena: 31.600,00 EUR. 12. Dvosobno stanovanje na naslovu Kettejeva ulica 12, Brežice, št. 4 (nezasedeno) ID znak 1300/359/4, v I. nad., III. etaže s kletjo, v skupni izmeri 51,63 m2, letnik 1961, tablica MO 27515. a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 2012 od 8.30 do 14. ure. b) Izklicna cena: 37.200,00 EUR. 13. Dvosobno stanovanje na naslovu Kettejeva ulica 12, Brežice, št. 7 (nezasedeno) ID znak 1300/359/7, v II. nad., IV. etaže s kletjo, v skupni izmeri 51,63 m2, letnik 1961, tablica MO 27517. a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 2012 od 8.30 do 14. ure. b) Izklicna cena: 37.300,00 EUR. 14. Enosobno stanovanje na naslovu Stiplovškova ulica 10, Brežice, št. 5 (nezasedeno) ID znak 1300/557/5, v I. nad., III. etaže s kletjo, v skupni izmeri 79,45 m2, letnik 1955, tablica MO 27287. a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 2012 od 8.30 do 14. ure. b) Izklicna cena: 43.300,00 EUR. 15. Enosobno stanovanje na naslovu Stiplovškova ulica 10, Brežice, št. 1 (nezasedeno) ID znak 1300/557/1, ZK urejeno, v KL, I. etaže s kletjo, v skupni izmeri 62,46 m2, letnik 1955, tablica MO 27290. a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 2012 od 8.30 do 14. ure. b) Izklicna cena: 24.300,00 EUR. 16. Dvosobno stanovanje na naslovu Šolska ulica 13, Brežice, št. 4 (16) (nezasedeno) ID znak 1300/454/4, v I. nad., III. etaže, v izmeri 51,78 m2, letnik 1961, tablica MO 27214. a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 2012 od 8.30 do 14. ure. b) Izklicna cena: 37.300,00 EUR. 17. Dvosobno stanovanje na naslovu Vodnikova ulica, 1 Brežice, št. 22 (nezasedeno) ID znak 1300/498/306, v II. nad., IV. etaže s kletjo, v skupni izmeri 69,52 m2, letnik 1959, tablica MO 27458. a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 2012 od 8.30 do 14. ure. b) Izklicna cena: 46.100,00 EUR. 18. Dvosobno stanovanje na naslovu Župančičeva ulica 20, Brežice, št. 4 (nezasedeno) ID znak 1300/528/4, v I. nad., III. etaže s kletjo, v skupni izmeri 88,14 m2, letnik 1956, tablica MO 27432. a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 2012 od 8.30 do 14. ure. b) Izklicna cena: 52.000,00 EUR. III. Ogled nepremičnin: oglede boste lahko opravili ob terminih, določenih ob vsaki posamezni nepremičnini. Na terenu bo dosegljiv g. Molan, tel. 031/596-161. Glede vprašanj samega poteka javne dražbe smo dosegljivi na tel. 01/471-2213 od 27. 8. 2012 – do 19. 9. 2012, med 8. in 12. uro. IV. Pogoji in pravila javne dražbe 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Stanovanja so ZK urejena. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, plača kupec. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 400,00 EUR, – od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR za 600,00 EUR, – od 100.000,01 EUR naprej za 1.000,00 EUR. 3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-79000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-79000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 19. 9. 2012 do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javna dražba 20. 9. 2012«, s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb), – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te. 8. Predložiti je potrebno tudi davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in telefonsko številko. 9. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 10. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12). Javno dražbo vodi pristojna komisija. Javna dražba bo predvidoma posneta na filmski trak. 11. Ustavitev postopka: upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena prodaja bo potekala 20. 9. 2012 ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a v Avditoriju, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo

AAA Zlata odličnost