Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2012 z dne 20. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2012 z dne 20. 8. 2012, Kazalo


MINISTRSTVA

2560. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu
2561. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav
2562. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti žičniških naprav za prevoz oseb za nameravano uporabo
2563. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (1. dopolnitev)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2564. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2012

OBČINE

Brezovica

2565. Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
2566. Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanje in čiščenje javnih površin na območju Občine Brezovica
2567. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Brezovica
2568. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Brezovica
2569. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Brezovica
2570. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brezovica

Črna na Koroškem

2577. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za šolsko leto 2012/2013

Križevci

2571. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Križevci
2572. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni Dom Ljutomer
2573. Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci

Ljubljana

2574. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova
2575. Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana v šolskem letu 2012/2013

Sveti Jurij ob Ščavnici

2576. Pravilnik o uporabi prostorov Kulturnega in upravnega središča v Svetem Juriju ob Ščavnici
AAA Zlata odličnost