Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012

Kazalo

II D 139/87 Os-2335/12 , Stran 1952
II D 139/87 Os-2335/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je po vodji oddelka okrajni sodnici mag. Urški Klakočar Zupančič v zapuščinski zadevi opr. št. II D 138/87 po pok. Jožetu Sketu, rojenem dne 9. 6. 1903, umrlem dne 18. 12. 1986, nazadnje stanujočem Klanec pri Gabrovki 7, Gabrovka, Občina Litija, takrat državljanu SFRJ, dne 28. 12. 2011 sklenilo, da se dedinji neznanega bivališča Albini Schmidt, dekliški priimek Kraševec, v skladu s 5. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju, postavi začasna zastopnica odvetnica Darja Erceg, Kolodvorska ulica 7, Ljubljana. Začasna zastopnica ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice in bo dediča v skladu s 83. členom Zakona o pravdnem postopku zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dedič, ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 6. 4. 2012

AAA Zlata odličnost