Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012

Kazalo

Št. 110-830/2012-12104 Ob-3874/12 , Stran 1938
Št. 110-830/2012-12104 Ob-3874/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo razpisuje na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 77/09): – 1 prosto mesto državnega pravobranilca na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani. Razpisni pogoji: Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu Zakona o državnem pravobranilstvu. Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca. Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, da pridobi naslednje podatke iz uradnih evidenc: – da je državljan Republike Slovenije; – da je poslovno sposoben; – da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala; – da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv. Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

AAA Zlata odličnost